Statsbudsjettlekkasje: Kraftig kutt i AAP til unge under 25 år.
STATSBUDSJETTLEKASJE: Regjeringen har fremmet et forslag som vil skvise dagens AAP-ordning for ungdom

Det er trist å være vitne til at regjeringen nok en gang foreslår å ta penger fra en gruppe som i utgangspunktet har lite, sier Kvisvik. Å ta fra folk livsgrunnlaget bidrar ikke til at de blir friske eller kommer raskere i arbeid, snarere tvert imot, sier FO-leder Mimmi Kvisvik

Når arbeidsministeren forsøker å rettferdiggjøre kuttet med at pengene de sparer skal gå til tettere oppfølging av de samme ungdommene, er dette alvorlig. Mener arbeidsministeren virkelig at unge på AAP selv skal finansiere oppfølgingen de har rett til? 

Les også: – Nei, AAP-mottakere får ikke bedre oppfølging i dag
 

Advarer mot konsekvensene av AAP-kutt

Gjennomslag for et slikt vedtak i stortinget vil være en skam for velferdsstaten Norge. Vi stiller vår lit til at fornuften får råde og at forslaget blir nedstemt av stortingsrepresentantene når de behandler forslag til statsbudsjett. Vi vil særlig appellere til KRF, og ber om at de tar til fornuft og stemmer mot dette forslaget.

FO-leder Mimmi Kvisvik

BEKYMRET: FO-leder, Mimmi Kvisvik oppfordrer Stortinget til å stemme mot forslaget


— FO har fulgt endringene i AAP-ordningen tett og er skremt over det vi ser. Vi var imot avkortningen av stønadsperioden som ble innført i 2018. Vi har uttrykt bekymring for at regelendringene ville føre til at personer som ikke blir ferdig avklart innen tidsfristen skulle miste ytelsen og skyves over på økonomisk sosialhjelp. Dessverre ser vi nå at det er akkurat det som skjer, avslutter Kvisvik. 

Les også: Marit S. Isaksen i FO-ledelsen stilte NAV-direktør til veggs om AAP på NRK Dagsnytt 18

Se uttalelsen fra FOs landsstyre: Regjeringen må reversere kuttene i arbeidsavklaringspenger