Freddy André Øvstegaardog FOs hovedtillitsvalgt Mona Berger.
Medlem i Familie- og kulturkomiteen Freddy André Øvstegaard sammen med FOs hovedtillitsvalgt Mona Berger.Sosionom og hovedtillitsvalgt i Fellesorganisasjonen (FO), Mona Berger, ga torsdag innspill til Familie- og kulturkomiteen i Stortinget om forslag til endringer i barnevernloven. 

Berger sa at FO jevnt over er svært fornøyd med arbeidet som er gjort i proposisjonen til endringer i barnevernloven. 

‒ Det er viktig at barns rettigheter styrkes ved å gjøre loven til en rettighetslov. Selv om vi er fornøyd med dette, har forslagene til endring likevel noen mangler. Blant annet mener FO at ettervernet til barnevern må styrkes, sa Berger.

LES MER: FOs innspill til familie- og kulturkomiteen om endringer i barnevernloven

Ettervern nytter

Berger understreket at nå som barnevernloven blir en rettighetslov, bør ungdommene også få rett på ettervern fram til fylte 25 år.  

‒ Vi er svært bekymret for ungdommene som har vært under barnevernets omsorg fram til de er 18 år for deretter å bli overlatt til seg selv, sa Berger.

Hun la til at disse ungdommene representerer en risikogruppe som har lettere for å ruse seg, de har generelt svakere helse og de greier seg ofte dårligere i arbeidslivet. 

 

«Vi er svært bekymret for ungdommene som har vært under barnevernets omsorg fram til de er 18 år for deretter å bli overlatt til seg selv».

- Mona Berger, sosionom og hovedtillitsvalgt i FO

 

Berger sa at dette er ungdom som ofte står uten privat sikkerhetsnett. De havner statistisk sett lettere i utenforskap enn andre ungdommer som har hatt en trygg og god oppvekst. I tillegg lever mange under fattigdomsgrensen og de trenger ofte livslang bistand fra hjelpeapparatet.

‒ Dette kan vi som samfunn imidlertid gjøre noe med. Ungdommer som har fått god oppfølging etter fylte 18 år klarer seg mye bedre. Denne ordningen kalles for ettervern.

SE VIDEO: FO gir innspill til Familie- og kulturkomiteen om barnevernloven

LES OGSÅ: Derfor jobber FO for å lovfeste ettervern til ungdom er 25 år

Vil ha ettervern som lovfestet rettighet

Fremskrittspartiets medlem i Familie- og kulturkomiteen, Silje Hjemdal (til høyre), ville høre mer om FOs innspill om ettervern i pausen. F.v.: Rådgiver i FO Tonje Wejden, leder og daglig leder i Landsforeningen for barnvernsbarn Vilde Adolfsen og Caroline Myklebost, og FOs Mona Berger.
Fremskrittspartiets medlem i Familie- og kulturkomiteen, Silje Hjemdal (til høyre), ville høre mer om FOs innspill om ettervern i pausen.
F.v.: Rådgiver i FO Tonje Wejden, leder og daglig leder i Landsforeningen for barnvernsbarn Vilde Adolfsen
og Caroline Myklebost, og FOs Mona Berger.

Berger fortalte at oppfølgingen disse ungdommene får ikke er god nok.

‒ Slik loven er i dag er det for lett å la være å gi ungdommene ettervern, selv om barnevernet har plikt til å vurdere det. Det er store forskjeller mellom kommuner når det gjelder kapasitet og ressurser. Det gjør det for tilfeldig hvem som får et godt tilbud og ikke, sa Berger.

I høringen la hun vekt på at et godt ettervernstilbud må være helhetlig, basert på koordinert samarbeid i hjelpeapparatet når det gjelder utdanning, økonomi, sosialt nettverk, psykisk helse, ernæring og bosted.

‒ Barneverntjenesten må ha god nok bemanning og økonomi til å kunne gjennomføre dette, sa Berger.

LES MER: Derfor vil FO ha bemanningsnorm i barnevernet