FO er positive til NAVs satsning mot vold og trusler
FORSKNING: FO har bidratt i rapporten: Vold og trulser mot Nav ansatte perioden 2014-2018. En Gjennomgang. Foto: Unsplash

Hovedkonklusjonen i rapporten som er utarbeidet ved NTNU, er at satsningen mot vold og trusler mot ansatte i NAV har vært vellykket, men den viser også at mange Nav-kontor ikke følger opp tiltakene som er satt inn.

Ansatte i NAV er samlet sett fornøyd med grepene som direktoratet har tatt, men at det er rom for forbedringer. Det er for eksempel stor variasjon fra kontor til kontor i kvaliteten på tiltakene og innsatsen som blir lagt ned for å trygge de ansatte.
 

NAV har tatt vold og trusler mot ansatte på alvor

– NAVs innsats for å skape en trygg arbeidsdag uten vold og trusler for sine ansatte har vært forbilledlig, sier forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik.

– Etter drapet på Grorud i 2013 ble det på høyeste nivå i NAV igangsatt et godt partssammensatt arbeid for å finne løsninger. Denne rapporten viser at arbeidsgiver må fortsette å følge opp tiltakene som ble foreslått, sier Kvisvik.

FOs forbundsleder, Mimmi Kvisvik, er positiv til Nav sikkerhetstiltak for egne ansatteTRYGGHET: Sikkerhetsarbeid krever varig innsats, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO.
 

Tiltak og anbefalinger må følges opp

Ifølge rapporten synker søkelyset på sikkerhet over tid hos arbeidsgiver. I februar i år meldte P4 at det har vært en økning i trusler mot NAV ansatte fra 2017 til 2018.

–  Ute av syne, ute av sinn? Dette kan være et eksempel på hvor viktig det er med kontinuerlig bevissthet om dette. Arbeidet mot vold og trusler mot NAV-ansatte må prioriteres, selv om man i en viss periode får en nedgang i rapporterte hendelser, sier Kvisvik. 

– At interessen for sikkerhet daler over tid i organisasjonen, er bekymringsfullt. Dette betyr at verneombud og tillitsvalgte må sørge for at temaet blir satt kontinuerlig på dagsordenen dersom arbeidsgiver ikke følger opp.

– Vold og trusler må være tema i AMU og det må systematisk tas opp med de ansatte. Alle NAV-kontor må ha sikkerhetsprosedyrer som hjelper ansatte med å håndtere små og store hendelser – og de må følges kontinuerlig. Å kun ha det høyt på dagsordenen etter alvorlige hendelser er for sent, avslutter forbundslederen i FO.

LES HELE RAPPORTEN: Arbeidet mot vold og trusler i NAV i perioden 2014-2018. En gjennomgang

LES OGSÅ: FO setter vold og trusler på dagsorden i 2019