Forbundsledelse

I fjor meldte 1 321 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velfverdsvitere seg inn i FO. Vi må tilbake til 2004 for å finne tilsvarende økning. I tillegg har antall utmeldinger ikke vært lavere siden 2010. Totalt målte forbundet en økning på 997 yrkesaktive medlemmer, noe som er det 4. beste resultatet siden FO ble dannet.  

Fellesorganisasjonen (FO) har nå 32 431 medlemmer. Det er et godt tall, men det kan bli bedre, ifølge forbundsleder Mimmi Kvisvik. 

Vær med på å styrke laget, verv noen du kjenner til FO. 

– Vi skal glede oss over tallene, men det er fremdeles mange som er uorganiserte og det uroer oss, sier forbundslederen.

Styrke, engasjement og faglig fellesskap

FO er det klart første forbundet for sosionomer, barnevernspedagoger, vernepleiere og velferdsvitere. I helse og sosialsektoren er to av tre sosialarbeidere organisert i FO. Kvisvik mener dette gir dem størst gjennomslagskraft.  

– Sterke klubber lokalt på arbeidsplassene gir reelle muligheter til påvirkning på egen arbeidsplass, forteller Mimmi Kvisvik. 

Hun trekker frem at FO er det eneste profesjonsforbundet for alle yrkesgruppene og det sterke faglige fellesskapet. Hun mener at flere medlemmer også vil styrke det faglige fellesskapet gjennom kurs og faglige tilbud lokalt.  

– Det faglige nettverket og profesjonsfellesskapet er veldig viktig for medlemmene våre. Det skaper samhørighet og engasjement for det vi jobber med, sier forbundslederen. 

FO legger opp til å markere flere milepæler i 2022, blant annet passerer forbundet trolig 33 000 medlemmer i løpet av året. 

– Kanskje er det nettopp du som får feire med oss, spør Kvisvik. 

Bli medlem av FO

Hvorfor velger noen å være uorganisert?

Ifølge Fafo er det flere grunner til at folk velger å ikke organisere seg. Rapporten Holdninger til fagorganisering viser at uorganiserte ofte ønsker å forhandle lønn individuelt, mens noen mener de har gode nok vilkår og føler seg trygge på arbeidsplassen. Det er også mange som ikke har funnet «sitt» forbund eller som opplever press fra arbeidsgiver om å ikke organisere seg. 

– Vi oppfordrer spesielt de sistnevnte til å ta kontakt med oss. Det er organisasjonsfrihet i Norge, og det er et demokratisk problem på arbeidsplasser om de ansatte presses til å stå alene, sier Kvisvik. 

En av de viktigste årsakene til at folk forblir uorganiserte er likevel at de aldri har blitt spurt om å være medlem. Derfor er det beste medlemmer og tillitsvalgte kan gjøre – å spørre kollegaene sine om de vil bli medlem av FO.  

Nå gjennomfører FO en vervekampanje hvor medlemmer får et gavekort på 500,- for hvert yrkesaktivt medlem de verver.