Har du en annen sammenlignbar utdanning kan du søke om medlemsskap på dispensasjon. Da må du sende en egen søknad. Les mer om det her.

Her er syv gode grunner til å melde seg inn.

Her finner du spørsmål og svar om medlemskap.

Fyll ut skjemaet for å bli medlem:
 

Profesjon

Kontaktinformasjon

Medlemstype
Kun påkrevet ved verving. Ikke bruk 71 før medlemsnummer.