Har du annen utdanning kan du søke om medlemskap på dispensasjon.

SE OGSÅ: Syv gode grunner til å bli medlem.
FÅ SVAR: Alt du lurer på om medlemskap.

I FO står du sammen med nærmere 35 000 kolleger. Vår jobb er å stå opp for din trygghet, slik du står opp for andre.

Fyll ut skjemaet og bli medlem i FO:
 

Profesjon

Kontaktinformasjon

Medlemstype
Kun påkrevet ved verving. Ikke bruk 71 før medlemsnummer.