Har du en annen sammenlignbar utdanning kan du søke om medlemsskap på dispensasjon. Da må du sende en egen søknad. Les mer om det her.

 

Profesjon

Kontaktinformasjon

Medlemstype
Kun påkrevet ved verving. Ikke bruk 71 før medlemsnummer.