Marianne Solberg
LIKESTILLING: Nestleder i FO Marianne Solberg Johnsen er stolt over at FO har bidratt til å sette likestilling og diskriminering på agendaen i den nye hovedavtalen mellom LO Stat og Spekter.

Torsdag denne uken ble LO Stat og Spekter enige om en ny Hovedavtale, skriver Frifagbevegelse.

En hovedavtale presiserer hvilke kjøreregler som gjelder for partene i arbeidslivet, blant annet hvordan forhandlinger skal foregå. 

Den nye hovedavtalen gjelder også for om lag 2.500 av FOs medlemmer i helseforetakene. Samt for virksomheter i Spekter område 9, hvor FO har overenskomster i 6 virksomheter.

LES OGSÅ: Slik forbereder FO seg til neste års hovedtariffoppgjør

Ny avtale styrker likestilling

LO Stats nestleder Eivind Gran sier til Frifagbevegelse at han er fornøyd med ikke å bare ha forlenget avtalen, men også forhandlet seg fram til endringer. Han viser til at de har fått inn et eget punkt som gjelder tiltak for å fremme likestilling og diskriminering.

Dette var opprinnelig FOs forslag. 

– Vi er spesielt fornøyd med at vårt bidrag for å styrke likestilling og hindre diskriminering er tatt med i den nye hovedavtalen. Det er stort, sier nestleder i FO Marianne Solberg Johnsen.

Konkret er formuleringen slik at tiltak for å fremme likestilling og hindre diskriminering nå er et av flere tema ledelsen skal drøfte med de tillitsvalgte i hver enkelt virksomhet (§31 i hovedavtalen).

LES MER HER: Ny hovedavtale mellom Spekter og LO Stat på plass

Metoo-kampanjen 

Fra 1. januar kommer det ny lovgivning som gir partene i arbeidslivet utvidet ansvar på dette området.

– Det vi gjør, er å rigge oss for å kunne håndtere det ansvaret loven pålegger oss, sier Gran til Frifagbevegelse, og legger til at  arbeidslivet nå får verktøy til å håndtere forhold som #metoo-kampanjen har avdekket.

Den nye avtalen gjelder fram til 2021.