Gutt med utviklinghemming og hans familie
RETTIGHETER: Utfallet av høringen påvirker vergemålsloven og hverdagen til mange familier.

FO leverte sitt høringssvar om til foreslåtte endringer i vergemålsloven torsdag 14. februar. FO er positive til flere sider ved forslagene til Justis- og kunnskapsdepartementet, men flere av forslagene er marginale og har liten praktisk betydning.

Rettssikkerheten og selvbestemmelsesretten til mennesker med utviklingshemming må styrkes. Underveis i prosessen har FO bedt om og fått innspill fra ulike instanser, råd, utvalg og enkeltmedlemmer. I tillegg har FO også fått innspill fra brukerorganisasjoner og andre samarbeidspartnere.
 

Viktige momenter for å bedre vergemålsloven

  • FO mener at vergemål og verger må erstattes med ordninger som ivaretar selvbestemmelse og som gir nødvendig støtte og bistand.
  • Loven må også endres slik at det gjøres tydelig at alle avgjørelser skal utledes på grunnlag av personens generelle interesser, identitet og personlighet.
  • Loven må bringes i samsvar med CRPD, dvs. FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Høringen har stor betydning for svært mange mennesker, og er et viktig satsningsområde for FO, gjennom oppstrappingsplan og felles satsing med Stiftelsen SOR og Norsk forbund for utviklingshemmende (NFU) for bedre rettighetene til personer med utviklingshemming.

Les hele høringsinnspillet. (PDF, 234KB)

LES OGSÅ: Slik vil FO forbedre rettighetene til personer med utviklingshemming