Fylkessekretær FO Oslo Kim Helene Olsen, hovedtillitsvalgt for FO i Unicare Små enheter Linda Wold, Fagforbundets Anne Kathrine Ellila og forhandlingsrådgiver i FO Sissel Hallem
TARIFFAVTALE: Etter nesten ett års forhandlinger ble en tariffavtale inngått mellom partene.

Fra venstre: Fylkessekretær FO Oslo Kim Helene Olsen, hovedtillitsvalgt for FO i Unicare Små enheter Linda Wold, Fagforbundets Anne Kathrine Ellila og forhandlingsrådgiver i FO Sissel Hallem.

Sluttforhandlingene om den nye tariffavtale gikk gjennom LO Stat og arbeidsgiverforeningen Spekter, noe som er siste instans før mekling.

For FO har det vært svært viktig å både få regulert arbeidstiden i den kollektive avtalen og sørge for gode hviletidsbestemmelser, forklarer rådgiver i FOs forhandlingsavdeling, Sissel Hallem.

‒ Samtidig må ansatte få betydelig økonomisk kompensasjon for den krevende arbeidstiden. Det har vi nå fått gjennomslag for, sier Hallem. 

FO-medlemmers lønn og arbeidstid viktigst 

De ansatte i Unicare Små Enheter jobber i medleverordning. De har en såkalt såkalt 3/7 – 4/7-turnus. Frem til nå har dette kun vært regulert i forhold til medleverforskriften, altså en individuell avtalt arbeidstidsordning mellom virksomheten og den enkelte ansatte.

FOs medlemmer i Unicare Små Enheter jobber med barn og ungdom som trenger oppfølging 24 timer i døgnet.

‒ Det å jobbe på denne måten er krevende, og skal kompenseres, understreker Hallem.

Tariffavtalen skal ut på uravstemning. Fristen for dette er 9.februar. 

LES OGSÅ: FO fornøyd med ny hovedavtale i Spekter

Medleverordning regulert i tariffavtale

Nestleder i FO Marianne Solberg Johnsen er hovedansvarlig for forbundets tariffavtaler med arbeidsgiverforeningen Spekter.

Marianne Solberg Johnsen
MEDLEMSGODE: Nestleder i FO Marianne Solberg Johnsen sier den nye tariffavtalen
sikrer bedre arbeidstid og lønn for FOs medlemmer. 

‒ Først og fremst vil jeg gratulere våre medlemmer i Unicare Små Enheter med at de nå har fått en tariffavtale.

Nestlederen er svært fornøyd med at FO har fått til reguleringer for arbeid i medleverturnus i en tariffavtale.
  
‒ Arbeidstid er sammen med lønn det viktigste vi kan sikre avtalerett på for våre medlemmer. I Unicare Små Enheter er dette nå avtalt.

Følg FO på Facebook