Kathrine Haugland
VARSLING: Hvordan kan vi sørge for å ivareta varsleren, spurte Kathrine Haugland Martinsen, leder for profesjonsrådet for sosionomer og medlem i FOs arbeidsutvalg.

Varsling var hovedtemaet under onsdagens parallellseminar på  Kommunalkonferansen.

– Arbeidstakere skal kunne si ifra om kritikkverdige forhold uten å bli skjøvet ut av arbeidslivet, sa Kathrine Haugland Martinsen, i FOs politiske ledelse. Hun la til:

– Men hva er reglene for varsling, og fungerer varslingsvernet? Hvordan blir illojalitetskortet brukt mot ansatte og tillitsvalgte når de opptrer som varslere eller sier imot ledelsen?

 

Paneldebat
PANELSAMTALE: Fra venstre Kathrine Haugland Martinsen, Mimmi Kvisvik, Einar Osnes, Ragnar Theis Holvik, Tora Aasland, Terje Moen og Kari Breirem. Foto: FO.


På seminaret deltok sosionom Ragnar Theis Holvik. Han har selv varslet, ansatt som spesialrådgiver for rådmannen i Grimstad.  Holvik snakket om utfordringene med å være varsler, og hvordan forholdene i arbeidslivet kan bli bedre for den som varsler. 

Les mer i NRK: Varslet om ulovlige helsekjøp

 

Varslere sees på som illojale

– Skal varsling være en risikosport? innledet Holvik.

For noen år siden varslet han om ulovlige innkjøp av helsetjenester i Grimstad kommune. Varselet rammet hele kommunens toppledelse; ordførere, varaordførere, andre folkevalgte, fire rådmenn, kommunalsjefer med flere.

– Det handlet ikke om mangel på kunnskap, men mangel på etterlevelse av regelverket og kommunens eget regelverk. Jeg angrer ikke, fordi jeg har vært tro mot egne verdier, arbeidsgiver-etikken og innbyggerne i kommunen. 

Les også: Holvik ble kåret til Årets modigste i 2017
 

Hordan beskytte varslere?

– Hvordan kan vi ta vare på den som varsler, Ragnar? spurte Martinsen.

Ragnar
ERFARINGER: Jeg har hatt veldig gode erfaringer med FO lokalt, men savner at FO tar en tydeligere rolle sentralt, sa varsler og FO-medlem Ragnar Theis Holvik. Foto: FO.


– Regelverket og ordningene vi har i dag er tuftet på naivitet. Det er tuftet på at arbeidsgivere er snille og greie. Men i varslingssaker er dette ofte annerledes. Det jeg savner på dette området er et sted der varslere kan gå og søke veiledning, svarte Holvik.

Han fortsatte:

– Hvor er det offentlige organet som kan tre inn på vegne av varsler og stoppe det kritikkverdige som skjer? På mange andre områder i vårt samfunn har vi ordninger og bestemmelser, med kontrollordninger som kan kontrollere og sanksjonere. Det trenger vårt samfunn på dette området også.

Holvik kritiserte en rekke aktører han mener har sviktet i egen varslingssak. Blant annet det offentlige, men også FO sentralt.

– Jeg har fått uvurderlig hjelp fra FO lokalt, men sentralt har det dessverre glippet, sa Holvik.

Les mer om varslingssaken i Fontene: Varsler Ragnar Holvik fikk livet snudd på hodet - angrer ikke
 

Mimmi takket for kritikken

Forbundsleder Mimmi Kvisvik svarte Holvik at hun tok kritikken på alvor, og at det er trist å høre at han ikke opplever at de har levert sentralt. 

– Ja, hva er fagforeningenes rolle, og hva er våre erfaringer rundt dette, Mimmi? spurte Martinsen.

– Først og fremst, takk for at du sa ifra og at du sier ifra, Ragnar. Som fagforening må vi jobbe systematisk med hvordan vi kan bistå varslere, svarte Kvisvik, og la til:

– Vi må finne ut av rollefordelingen. Hva skal vernetjenesten gjøre, hva gjør tillitsvalgtapparatet og hva skal vi og andre fagforeninger gjøre?

– Vi er stolte over at du er sosionom, Ragnar. I yrkesetikken vår ligger det et ansvar for å si ifra om kritikkverdige forhold i samfunnet. Når vi er kritiske er vi det for å gjøre ting enda bedre. Ikke et system for å ta rotta på hverandre, presiserte Kvisvik.

Holvik svarte forbundslederen i FO;

- Du viste nettopp en forbilledlig holdning i å ta imot kritikk, Mimmi. Takk for det.

Les også: Mimmi Kvisvik snakket opp sosialfaget under Kommunalkonferansen 2019
 

Varsleren spiller ikke hovedrollen

Advokat Kari Breirem fortalte om sine erfaringer med KS, og hva hun mener må på plass. Hun understrekte at ansatte i kommunen fortsatt blir sett på som illojale når de varsler - på tross av at det de varsler om er til det beste for kommunen. Hun snakket om at varsleren ofte blir stående i sentrum, mens det interessante ofte er de kritikkverdige forholdene det blir varslet om. 

I panelet satt også leder i KS sitt etikkutvalg, Tora Aasland, hovedverneombud i Utdanningsetaten i Oslo, Einar Osnes. I tillegg deltok Terje Moen, nestleder i Skolenes Landsforbund og forbundsleder i FO, Mimmi Kvisvik.

Les også: FO-leder på Kommunalkonferansen: - Jeg ønsker meg gode sosialpolitikere