FO kurser tillitsvalgte i aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) stiller krav om hvordan arbeidsgivere skal jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering på sin arbeidsplass.  I 2020 ble ARP styrket i likestillingsloven og gjelder nå alle virksomheter i Norge. Tillitsvalgte har et særskilt ansvar for bidra til dette arbeidet.

Les mer: Hva er aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP)

Viktig verktøy for likelønn

‒ ARP er et svært viktig verktøy for å jobbe med likelønn på den enkelte arbeidsplass. Vi som er tillitsvalgte i FO må kjenne godt til aktivitets- og redegjørelsesplikten. Det er arbeidsgivers om har hovedansvar for å følge ARP, men tillitsvalgte har plikt til å bidra. Derfor er jeg veldig glad for at mange sentrale tillitsvalgte denne uken deltar på kurs, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

En av deltakerne på kurset, Marte Sofie Aune, er fylkessekretær i Nordland. Hun synes kurset var lærerikt og interessant.

‒ Det er nok arbeidsgiverne som får den største jobben med å følge opp aktivitets- og redegjørelsesplikten. Men vår erfaring er at de tillitsvalgte ikke alltid blir inkludert i prosessene på arbeidsplassen. Derfor må vi tillitsvalgte være godt skolert for å kunne være pådrivere overfor våre arbeidsgivere. ARP er en plikt, det er ikke noe man kan velge bort, sier Aune.

Er du tillitsvalgt i FO og vil delta på kurs om ARP? Ta kontakt med din fylkesavdeling.

Her kan du se en film om aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP).