Se film:

 

Bruk veileder

Aktivitets-og redegjørelsesplikten (ARP) stiller krav om hvordan arbeidsgivere må jobbe for å fremme likestilling og hindre diskriminering. I 2019 vedtok Stortinget en styrking av aktivitets- og redgjørelsesplikten. Endringene trådte i kraft 1. januar 2020 og gjelder nå alle virksomheter i Norge.

Se lovteksten her

Bufdir har laget en veileder om hvordan arbeidsgivere og tillitsvalgte skal jobbe med aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP). 

Gå til veileder

I veilederen finnes også et verktøy for kartlegging av lønn.

Gå til verktøy


Les mer

Du kan lese mer om aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) hos Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Les mer om ARP

LDO har også laget en side med ofte stilte spørsmål om aktivitets- og redegjørelsesplikten:

Ofte stilte spørsmål om ARP

Se forbundsleder Mimmi kvisvik sin presentasjon fra Trondheimskonferansen 2022 her (PDF, 176MB)
(for å se videoene i presentasjonen må PDFen åpnes i Adobe Reader  eller annet dedikert PDF program)