ARENDALSUKA: FO-leder Mimmi Kvisvik signerte erklæringen om heltid for første gang.
ARENDALSUKA: FO-leder Mimmi Kvisvik signerte erklæringen om heltid for første gang.

Heltidserklæringen ble opprinnelig inngått mellom KS, Fagforbundet, Delta og Norsk, Sykepleierforbund i 2013, og senere fornyet i 2015 og 2018. Det er første gang FO signerer erklæringen. Se signeringen i filmen under.

– Vi i FO er glade for at vi nå blir en del av heltidserklæringen. Det har vært et sterkt ønske fra våre tillitsvalgte i mange år. Vi har nesten 15 000 medlemmer i kommunene og mange av disse jobber i helse- og omsorgssektoren. Våre undersøkelser viser at deltid er en utfordring for oss, sier FO-leder Mimmi Kvisvik, som signerte på vegne av FO.

I erklæringen understrekes det også at FO representerer viktige yrkesgrupper i helse- og omsorgssektoren.

Skal jobbe sammen for mer heltid

Erklæringen sider at KS, Fagforbundet, Delta, FO og Norsk Sykepleierforbund skal jobbe sammen om å redusere deltidsarbeid og utvikle en heltidskultur i helse- og omsorgsektoren i kommunene. Heltid er viktig både arbeidsmiljømessig, samfunnsøkonomisk og fra et likestillingsperspektiv. En heltidskultur er avgjørende for å:

  • Sikre kvalitet i tjenestene
  • Fremme kommunene som en attraktiv arbeidsgiver
  • Benytte kompetent arbeidskraftpotensiale
  • Fremme et godt og lærende arbeidsmiljø, noe som frigir tid til ledelse

Heltidskultur er avgjørende for å sikre kompetente og motiverte medarbeidere, og utvikle gode tjenester for innbyggerne våre. Det sikrer den enkelte forutsigbare arbeidsforhold, lønn og pensjon. Det sikrer arbeidsgiver høy kompetanse og kapasitet i tjenestene, og ikke minst gir det bedre kvalitet og kontinuitet for de som mottar tjenestene.

SE OGSÅ: Les hele erklæringen her. (PDF, 1MB)

Her kan du se opptak av frokostmøtet der heltidserklæringen ble signert.