HØRING: FOs Marit Selfors Isaksen sa at AAP-ordningen viser at velferdssystemet ikke alltid virker som vi tror.
HØRING: FOs Marit Selfors Isaksen sa at AAP-ordningen viser at velferdssystemet ikke alltid virker som vi tror. FOTO: Stortinget.


FO deltok i åpen høring i Stortingets arbeids- og sosialkomite om representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti (SV) og Arbeiderpartiet (Ap) om arbeidsavklaringspenger.

Brukere som fortsatt har omfattende helseutfordringer mister inntekten sin, innledet Marit Selfors Isaksen, som sitter i forbundsledelsen i FO og er leder for profesjonsrådet for vernepleiere.

–  De får beskjed om at de ikke får forlenget vedtaket sitt, til tross for at situasjonen deres ikke er avklart. De blir heller ikke avklart til en uføretrygd, sa Isaksen, og la til:

– Det er jo dette som er så fortvilende. Når velferdssystemet ikke virker som vi tror.

FO mener: Regjeringen må reversere kuttene i arbeidsavklaringspenger
 

NAV lokalt vet best

Isaksen fra forbundsledelsen sa videre at FO er opptatt av lokale NAV-kontor må ha bedre mulighet til skjønnsutøvelse. Det må være rom for helhetlig sosialfaglige vurderinger og god individuell tilrettelegging og oppfølging. 

– Vi er enige med AP og SV i at disse vurderingene må være skjønnsmessige, og at de gjøres av det lokale NAV-kontoret. Også ekspertutvalget som Vågeng ledet i før hun ble NAV-direktør, hadde dette som et av sine forslag til tiltak for et bedre NAV.

Utvalget konkluderte med at NAV-kontoret i for stor grad har blitt byråkratisk med liten anledning til å møte brukeren med en helhetlig tilnærming, og at det er nødvendig at NAV-kontoret får større handlingsrom på lokalt nivå. 

 

En ansatt må følge opp 100 brukere

Isaksen pekte også på at de ansatte i NAV må få mer tid til å utøve faget sitt.
 – Skal man lykkes med en helhetlig tilnærming og individuelt tilpasset oppfølging kan ikke hver veileder ha ansvar for over 100 brukere på AAP.

Tallet er et eksempel fra et av FOs medlemmer ansatt i NAV.

– Det sier seg selv at det ikke blir god oppfølging av det.

Marit Selfors Isaksen
BEMANNING: Marit Selfors Isaksen mener at dersm NAV  skalfå flere folk i arbeid, trenger de flere folk i NAV.

Hun understrekte at en sosialfaglig tilnærming vil gjøre at man kan se hele mennesket, forstå konteksten de lever i, og at man utvider forståelsen av hvilke utfordringer og situasjoner brukerne står i.

– I dag vet vi at «ikke møtt på tiltak» ofte blir forklart med at brukerne ikke er motivert, at de trenerer eller ikke vil. Mens den enkelte sosialarbeider som kjenner brukeren sin vet det er andre forhold som ligger til grunn for ikke møtt. For eksempel dårlig helse eller kvaliteten på tiltaket.

 

Høring om endringer i AAP

Representantforslaget fra SV handler om trygghet, verdighet og skikkelig hjelp for folk som trenger arbeidsavklaringspenger. Det andre representantforslaget, fra Ap. handler om behovet for nye unntaksbestemmelser og vedtaksrutiner når det gjelder varighetsbegrensningen i arbeisdavklaringsperioden. 

Arbeids- og sosialkomiteens arbeidsområder er arbeidsmarked og arbeidsmiljø, arbeidsrettede ytelser, pensjoner, sosiale stønader og politikk overfor personer med nedsatt funksjonsevne.