ALLE HAR ET ANSVAR: Kjersti Larsen mener at hver enkelt av oss kan påvirke.
ALLE HAR ET ANSVAR: Kjersti Larsen mener at hver enkelt av oss kan påvirke.

Svaret gir seg kanskje selv, men noen ganger er det nyttig å gå litt inn i materien. Kjersti Larsen fra Fremtiden i våre hender kom til oss med tankevekkende fakta, og utfordret tillitsvalgte og ansatte i FO til å tenke selv.

Vi er alle etter hvert smertelig klar over klimakrisens nåværende og framtidige konsekvenser. Vi kan vente oss mer ekstremvær som vil ha store følger. Hardest rammet blir de fattige. Nok en gang er det denne gruppen som må betale regningen for de rikes velferd. 20% av verdens befolking står for 80% av klimagassutslippene. Dette tallet tegner et bilde som ingen av oss bør være komfortable med.

1/3 av all mat i verden kastes. Det gjør vondt å tenke på dette samtidig som vi vet at mange barn går sultne til sengs – også i Norge. SSBs siste tall viser at 115 000 barn lever i fattigdom. Samtidig kommer 30% av klimagassutslippet kommer fra mat. Dette skjer i mange ledd fra produksjon og til matsvinn hjemme i husholdningen eller på steder hvor det serveres mat.

Elektronikk utgjør et enormt avtrykk. Bare i Norge kjøper vi 2 millioner nye mobiler hvert år. I en undersøkelse svarer 7 av 10 at de ville reparert mobilen sin dersom det lønte seg. Men det gjør det sjelden.

LES MER: Slik jobber FO med klima og miljø

illustrasjon

Grønne tariffavtaler - hva er det?

Grønne tariffavtaler er ikke en egen avtale, men et tillegg til en allerede eksisterende tariffavtale og som tar hensyn til klima og miljø. For å få til grønne tariffavtaler må alle partene i arbeidslivet engasjere seg. Det kan i en slik avtale legges til rette for at tillitsvalgte og ansatte kan jobbe med klima og miljø på arbeidsplassene.

For eksempel kan sykling eller gåing til jobb regnes som arbeidstid. Et annet eksempel er å redusere arbeidstid heller enn å øke lønnen og dermed redusere økonomisk kjøpekraft og dermed miljøbelastningen. I så måte kan man si at 6-timers arbeidsdag kan være et miljøvennlig tiltak i en tariffavtale. Det kan i avtalen legges til rette for at tillitsvalgte og ansatte kan jobbe med klima og miljø på arbeidsplassene.

Kan vi gjøre mer?

Det er mange grep som kan gjøres for å bli en mer miljøvennlig arbeidsplass. Det finnes helt konkrete verktøy som også er målbare. FNs bærekraftsmål kan være et godt utgangspunkt når organisasjoner og virksomheter skal sette egne mål. Kjersti Larsen anbefaler å se på helheten, men påpeker at flere velger seg ut noen av områdene og setter inn tiltak spesielt mot disse. Et annet verktøy er at virksomheten blir sertifisert som Miljøfyrtårn. Her forplikter organisasjonen seg til å ha en overordnet miljøpolicy og fastsette helt konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet. Det krever en gjennomgang av rutiner og vilje til å endre det som kan bli mer klimavennlig.

Arbeidsplassen kan også selv oppfordre ansatte til miljøbesparende aktiviteter. I FO har vi hatt en uke med helt konkrete tiltak som

  • Bokbyttedag
  • Klesbyttedag
  • Sette av tid til å slette e-poster
  • Gå til jobben
  • Workshop om klima og miljø

Dette er aktiviteter som selvfølgelig ikke trenger å bindes opp til en uke, men som kan bli en del av rutinene. Slike aktiviteter blir også en påminnelse om å tenke på miljø og klima. Visste du for eksempel at det kreves 175 liter vann fra dyrking av kaffebønner til en kopp kaffe? Det er noe å tenke på når man ser på de mange halve koppene med kald kaffe på kontoret.

FO er opptatt av klima og miljø, og vi jobber stadig med å bli bedre. Du kan lese mer om FOs arbeid med klima her.