Her kan du se webinaret: Hvorfor skal FO jobbe med klima og miljø?

FO klima og miljø
Verden står ovenfor omfattende klima- og miljøkriser. Regnskogen brenner, havet forsøples og polisene smelter. Både mennesker, dyr og naturmangfold er truet av raske endringer i livsgrunnlaget vårt som følge av klimaendringene. De mest sårbare blir hardest rammet, og ulikhet og strukturelle forskjeller blir særlig tydelig når vi som samfunn møter slike utfordringer.

LES FOs STRATEGI: Slik vil FO jobbe med klima og miljø

Norge må ta på seg en ledende rolle i det grønne skiftet. Ungdommene har vist vei med skolestreik for klima og kraftige opprop til sentrale myndigheter. FO støtter ungdommenes klimainitiativ. Aktive og til dels radikale virkemidler må iverksettes for å sikre livsgrunnlaget for de som kommer etter oss.

FO forplikter seg til å ta vare på miljøet og skal handle miljøbevisst. Alle ledd i organisasjonen har ansvar for dette.

LES: Vil du være med å skrive bok om grønt sosialt arbeid?

Ressurser