Illustrasjonsfoto: lekeklosser
FO gir sin fulle støtte til de streikende i Elvebakken barnehage i kampen for tariffavtale.

"Tariffavtaler som kollektivt regulerer lønns- og arbeidsvilkår, er den mest sentrale betingelsen for et arbeidsliv preget av trygghet og forutsigbarhet for den enkelte arbeidstaker".

Det skriver forbundsleder Mimmi Kvisvik i en støtteerklæring til de streikende i Elvebakken barnehage. (PDF, 381KB)

FO mener at ansatte i private tjenester som er finansiert av offentlige overføringer basert på skattepengene våre, skal ha like lønns- og arbeidsvilkår som sine kollegaer i det offentlige.

Derfor støtter vi i FO de streikende i Elvebakken barnehage i kampen for tariffavtale. Stå på i kampen!, sier Kvisvik.

LES MER OM STREIKEN: Fire ansatte streiker for tariffavtale

LES OGSÅ: LO og FO krever likelønn i årets tariffoppgjør med KS