FORNØYDE: Fire av de fem nye sentralstyremedlemmene kunne smile gledelig via teams for avbildning av det nye Sentralstyre.
FORNØYDE: Fire av de fem nye sentralstyremedlemmene kunne smile gledelig via teams for avbildning av det nye Sentralstyre.

Valkomiteens innstilling hadde kun plassert 3 av de 6 vervene som utgjør Sentralstyret i FO-Studentene. Styreleder Iris Jansdottir Nordberg og Nestleder Emilie Engan Bjørbu stilte ikke til gjenvalg i år, så det første på valgets agenda var ny ledelse. 

Valgkomiteen innstilte Sosisonomrepresentant Sigrid Lundevoll Nesheim i ledervervet, og Silje Nesvik som nestleder. Sistnevnte har erfaring fra lokallagsstyre i FO-Studentene. Den siste på nomineringsblokken til valgkomiteen var Vera Louise Olsen, og da i vervet som Barnevernsrepresentant. Dette vervet har hun holdt siden i vår da hun etter lokallagssamlingen følte seg trukket mot det da tomme vervet.

Det ble påpekt fra ordstyrerbenken at det på dette digitale møtet ikke var den samme muligheten for trampeklapp for å vise støtte til kandidatene, alt måtte foregå med digital stemmegivning. Likevel var det en vakker visuell fremstilling å se at årsmøtet enstemmig gikk for valgkomiteens innstilling, og de tre foreslåtte kandidatene fikk sine nye verv. 

Spenningen var stor til et årsmøtet som ville melde seg til de resterende tre ledige vervene. Til vervet som Sosionomrepresentant meldte to representanter sitt kandidatur: Hege Storlien og Fatuma Abdi. Etter hver sin appell var det Hege Storlien som gikk av med seieren her. 

Til vervet som Vernepleierrepresentant stilte Elina Mariela Dyrnes Nesheim, og uten et motkandidatur ble hun enstemmig valgt som nytt Sentralstyremedlem.

Det har ikke lykkes valgkomiteen eller årsmøtet å innstille en kandidat til vervet som Velferdsviterrepresentant. Men Studentstyret er selvsupplerende, og det vil derfor kunne finne en egnet kandidat i året som kommer. 

Til kontrollkomiteen hadde valgkomiteen innstilt Johannes Menzel Knudsen som leder og Daniel Casanovas som medlem. Begge ble enstemmig valgt. Mens Johannes har vervet som Vernepleierrepresentant i Sentralstyret ut valgperioden, er Daniel ny i FO-Studentene og vil i kommende valgperiode sitte både i kontrollkomiteen og i FO-Studentene UiS og VID som økonomiansvarlig. 

Kari-Anne Sekse ble nominert på årsmøtet til å være ny leder for valgkomiteen. Dette støttet årsmøtet enstemmig. Med seg i valgkomiteen fikk hun Gard Dyrset fra FO-Studentene UiS og VID og Åsa Kjerstine Moen fra FO-Studentene NTNU. På nyåret vil valgkomiteen få sine første oppgaver, når de skal supplere Sentralstyret og kontrollkomiteen. 

LES MER: FO-Studentenes nye sentralstyre på årsmøtet 2019.