FO-Studentenes sentralstyre 2020: FV: Emilie Engan Bjørbu (Nestleder), Iris Jansdottir Nordberg (Leder), Sigrid Nesheim (representant for sosionomstudentene) og Sunniva Nornes Pedersen (representant for velferdsviterstudentene). 
FO-Studentenes sentralstyre 2020: FV: Emilie Engan Bjørbu (Nestleder), Iris Jansdottir Nordberg (Leder), Sigrid Nesheim (representant for sosionomstudentene) og Sunniva Nornes Pedersen (representant for velferdsviterstudentene). 

Valgkomiteen hadde kun innstilt på leder Iris Jansdottir Nordberg og sosionomstudentrepresentant Sigrid Nesheim. Emilie Engan Bjørbu foreslo seg selv som nestleder og Johannes Knudsen ble foreslått av Sander Rød. Sunniva Nornes Pedersen takket i første omgang nei til vervet i SST, etter at hun ble foreslått av tidligere SST-medlem Ask Nødtveidt Kase. Hun ble igjen foreslått som vara-representant og takket ja til dette. Like etterpå tok hun ordet og spurte om det var slik at hun som vara hadde første rett på opprykk til SST, og valgte etter positivt svar å rykke opp i SST. Dermed mangler det kun en representant for barnevernspedagogstudentene i SST.  


Oversikt over FO-Studentenes sentralstyre


Leder Iris Jansdottir Nordberg
Nestleder: Emilie Engan Bjørbu
Sosionomstudentenes representant: Sigrid Nesheim (VARA: Liv Elise)
Barnevernspedagogstudentenes representant: Ingen (VARA: Marie Wara)
Vernepleierstudentenes representant: Johannes Knudsen (VARA: Ulla-Birgitte Sandnes)
Velferdsviterstudentenes representant: Sunniva Nornes Pedersen (VARA: Sara Emilie Fiskerud)


Valgkomiteen

VALGKOMITE: FV: David Kristoffer Hegge, Anne-Linn Sekkingstad og Maria Stepanova

VALGKOMITE: FV: David Kristoffer Hegge, Anne-Linn Sekkingstad og Maria Stepanova


Valgkomiteen 2020:
LEDER : Anne-Linn Sekkingstad
Medlemmer: David Kristoffer Hegge og Maria Stepanova

Kontrollkomite fra Madagaskar og Nepal

KONTROLLKOMITE: FV: Michael Ouren, Ask Nødtveidt Kaase og Geirr Berthinsen
KONTROLLKOMITE: FV: Michael Ouren, Ask Nødtveidt Kaase og Geirr Berthinsen 


De tre tidligere SST-medlemmene Ask, Geirr og Michael ønsket å sitte i kontrollkomiteen til tross for at de alle skal til utlandet i 2020. Ask og Geirr skal ha praksis på Madagaskar, mens Michael skal til Nepal. 

Kontrollkomiteen 2020: 
LEDER Kontrollkomite: Ask Nødtveidt Kaase
Medlem kontrollkomite: Geirr Berthinsen
Medlem kontrollkomite: Michael Ouren