FO: Svakt barnevernsbudsjettet, men med noen lyspunkter
Forbundsleder Mimmi Kvisvik var på stortinget da finansminister Siv Jensen (Frp) la fram statsbudsjettet for 2019. Foto: Fellesorganisasjonen (FO).

Et digitaliseringsløft i barnevernet kan gjøre det lettere for de å ansatte og samarbeidspartnere å sammen vurdere vedtak og fatte beslutninger. I dag går store deler av kommunikasjonen via post og ventetiden kan bli unødvendig lang.

En nasjonal portal for bekymringsmeldinger i barnevernet skal dessuten være i drift fra 2020. Det er også bra at kompetanseutviklingen i kommunalt barnevern videreføres, men FO mener at regjeringen burde vært mer offensiv i sin satsning.

 

Antall stillinger er viktig

Budsjettforslaget adresserer ikke hovedutfordringen i kommunalt barnevern, nemlig det prekære behovet for flere stillinger, mener forbundsleder Mimmi Kvisvik i FO. Hun er skuffet over at regjeringen heller ikke i år foreslår å styrke kommunalt barnevern med flere øremerkede stillinger.

– Etter den siste tidens oppmerksomhet om for få ansatte i barnevernet hadde vi forventet mer, sier Kvisvik.

De siste ukene har mediene gjennom flere saker vist at barnevernet mangler ressurser og nok ansatte. En av dem er NRK-saken om akuttplasseringer i barnevernet. Der understreket også barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland behovet for flere ressurser i tjenesten.  

Samme dag som statsbudsjettet ble lagt fram sa FO-leder Mimmi Kvisvik dette til Aftenposten om situasjonen i barnevernet:
– Vi får ukentlig meldinger fra barnevernsansatte i kommunene om at de er for få til å gjøre et forsvarlig arbeid.

Kvisvik og FO fikk også støtte fra Barneombudet, som er bekymret for barnvernet: 

– Det er på høy tid at vi lytter til dem som jobber i barnevernet når de sier at de er for få til å gjøre sine krevende oppgaver, sier barneombud Inga Bejer Engh til Aftenposten, og legger til:

– Barnevernstjenesten over hele landet trenger å rustes opp for å kunne levere på de oppgavene de er forventet å løse.

LES MER: – Positivt at Linda Hofstad Helleland understreker behovet for mer midler til barnevernet

 

Håper stortinget forhandler frem midler til barnevernet

Regjeringen har ikke foreslått øremerkede midler til en eneste ny stilling etter at de overtok de rødgrønnes budsjett for 2014. Der lå det midler til 150 nye stillinger.

– Takket være KrF og Venstre er det i de siste års budsjetter likevel fremforhandlet midler til 130 nye stillinger, sier Kvisvik.

Mimmi Kvisvik
Forbundsleder Mimmi Kvisvik i FO understreker behovet for flere ansatte i barnevernet.

– Vi håper Stortinget vedtar å øke de øremerkede midlene til nye stillinger i barnevernet i budsjettforhandlingene. Slik får kommunalt barnevern på plass høyst nødvendig personell med kompetanse til å ta vare på våre mest utsatte barn, sier Kvisvik.

 

Anbud er uegnet fordi det resulterer i uforusigbarhet

Det er skuffende, men ikke uventet, at regjeringen fortsetter å legge aktivt til rette for storstilt bruk av anbud innenfor barnevern gjennom kjøp av fosterhjem og institusjonsplasser. FO mener at anbud er uegnet for bruk i barnevern. Drift i egenregi basert på langsiktige avtaler er det som vil sikre faglig kvalitet.

En velkjent utfordring knyttet til bruk av konkurranseutsetting og anbudsrunder er usikkerhet om videre drift når avtalen går ut. Dette kan gi stor usikkerhet og lite forutsigbarhet for både barn, unge og ansatte.

– Konsekvensen av dette er at det kan bli vanskelig å opprettholde og utvikle gode og stabile fagmiljøer med godt kvalifiserte ansatte. Stabilitet vet vi er viktig for å sikre tjenester med høy kvalitet. Det siste vi trenger er denne usikkerheten, sier Kvisvik.

LES OGSÅ: FO mener regjeringen glemmer personer med utviklingshemning