Positivt at Linda Hofstad Helleland understreker behovet for mer midler til barnevernet
Mimmi Kvisvik og Marit Selfors Isaksen fra FOs forbundsledelse i møte med Linda Hofstad Helleland denne høsten. Foto: FO.
 

Det var i forbindelse med en NRK-sak om akuttplasseringer i barnevernet at Hofstad Helleland pekte på behovet for flere ressurser i tjenesten. 

– Men så kan barnevernet alltids bli bedre, og derfor er jeg glad for at vi har ansatt 1100 flere i barnevernet, at vi har et historisk kompetanseløft, de fantastiske barneversmedarbeiderne gjør en utrolig jobb hver eneste dag for barn som virkelig har det vondt, men systemet kan alltid bli bedre og det er vi i gang med, sier barne- og likestillingsministeren.

– Det er flott at barne- og likestillingsministeren anerkjenner den tøffe situasjonen mange av de ansatte i barnevernet står med. Vi opplever en lydhør statsråd, som lytter til våre innspill og er opptatt av å gjøre tjenestene bedre, sier forbundsleder Mimmi Kvisivk i FO. 

Samtidig understreker FO-lederen at barnevernet sårt trenger flere ansatte, og de ber regjeringen sette av 250 millioner kroner til nye stillinger.

– Barna og familiene som trenger hjelp fra barnevernet fortjener et godt og faglig forsvarlig tilbud. Det koster penger.

Se FOs innspill på Dagsrevyen og Linda Hofstad Hellelands svar på NRK 3. oktober 2018

FO mener kommunalt barnevern er underfinansiert

På mandag legges statsbudsjettet for 2019 frem, og FO følger nøye med på bevilgningene til barnevernet. FO har bedt om 250 millioner kroner i friske midler til å opprette nye stillinger i barnevernet.

– Kommunalt barnevern er underfinansiert. Vi håper regjeringens bevilgning i forslag til statsbudsjett for 2019 reflekterer utfordringene barnevernet står overfor, sier Kvisvik, og legger til:

– FO krever at regjeringen i neste års statsbudsjett tilfører nye midler til barnevernet slik at de ansatte får tid til å gjøre jobben skikkelig. 

God nok bemanning er avgjørende for å sikre et faglig forsvarlig barnevern. Akkurat som i barnehagen bør det innføres en bemanningsnorm. FO mener en ansatt ikke bør ha ansvar for mer enn 9-15 barn samtidig. Dette var også et krav fra FO i fjorårets budsjett. Da ble det tilført 80 millioner kroner til å styrke kompetansen i barnevernet.

Denne høsten gav FO direkte innspill til Hofstad Helleland i et møte hos barne- og likestillingsdepartementet. Da var noe av budskapet at overarbeid i barnevernet kan gå utover barn som trenger hjelp. FO mener derfor det må innføres en øvre grense for hvor mange barn en ansatt kan ha ansvar for samtidig.

LES MER: Barnevernet må styrkes nå!