Faksimile Klassekampen
Faksimile Klassekampen


Mandag 17. februar kunne vi se vernepleier og hovedtillitsvalgt i Asker kommune,  Marit Frette Opsahl, på forsiden av Klassekampen. Er vi mindre verdt? lurte hun på. Les saken her.

Klassekampen

I dag følger Klassekampen opp med en ny dobbeltside om at LO avviser likelønnspott (krever innlogging). Les hele saken nedenfor.

Les også: Ny rapport om likelønn

– Vi ønsker at LO setter ned et eget likelønnsutvalg som kan jobbe med en konkret likelønnsplan. På den måten kan likelønnsarbeidet bli systematisk, strategisk og kunnskapsbasert, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Les også: FO med tydelige fotavtrykk i LOs tariffpolitiske uttalelse. LO prioriterer likelønn i årets lønnsoppgjør.

Les også i Fontene: – Å bli bedre på likelønn står ikke i motsetning til å løfte lavlønte

Klassekampen 19.februar 2020

LO avviser likelønnspott

NEI: Sosialarbeiderforbundet FO vil ha LO med på en ny likelønnspolitikk for å løfte lønna for kvinner med utdanning. Nå blir forslaget skutt ned.

Av Pål Hellesnes, Klassekampen

Tirsdag vedtok LOs øverste organ politikken for årets lønnsoppgjør.

I forkant av møtet hadde sosialarbeiderforbundet FO mobilisert for å få LO til å kreve et løft for kvinner med utdanning. Kvinner med mellomlang utdanning i offentlig sektor har nemlig i lang tid kommer dårligere ut enn mannsdominerte utdanningsgrupper.

Men allerede under åpningstalen gjorde LO-leder Hans-Christian Gabrielsen det klart at de talte for døve ører. Han vil heller prioritere kvinner i lavlønnsyrker.

– Den beste måten å tette likelønnsgapet på er å løfte de lavtlønte, sa han.

I debatten gikk representanter for en rekke LO-forbund inn for å avvise FOs ønske om å gi kvinnedominerte utdanningsgrupper et løft.

Nei fra storesøster

FO skulle helst hatt LO med på en egen likelønnspott til utdanningsgrupper i offentlig sektor.

Mette Nord, leder av det definitivt største kvinnedominerte forbundet i LO, Fagforbundet, er heller ikke enig i FOs medisin.

– Det er å løfte i bunn, der majoriteten av lavtlønte kvinner er, som er viktig, sa hun.

FOs argument, med utgangspunkt i likelønnsrapporten fra Institutt for samfunnsforskning, er at det foregår en «verdsettingsdiskriminering» mot de kvinnedominerte utdanningsgruppene.

FO-leder Mimmi Kvisvik sa i debatten at «frontfagsmodellen er ikke kjønnsnøytral». Frontfagsmodellen innebærer at det er lønnsoppgjøret i konkurranseutsatt industri som skal legge ramma for lønnsveksten i andre grupper.

Jørn Eggum, leder av Fellesforbundet, det største forbundet i privat sektor, stilte seg hoderystende til det.

– Frontfagsmodellen baserer seg på vår industrioverenskomst, og den inneholder ingen diskriminering, den er kjønnsnøytral, sa han.

Vil ha ny plan

Kvisvik sier til Klassekampen at debatten i LO gikk «som forventa».

– Vår strategi nå er å forsøke å bygge systematisk kunnskap om likelønn, basert på faktisk kunnskap og ikke antakelser, sier Kvisvik.

FO ønsker at det skal settes ned et eget likelønnsutvalg i LO som kan utarbeide en konkret likelønnsplan.

– Vi kommer ikke ut av Folkets Hus med mye støtte, men vi vil i alle fall lage en gryende forståelse for at vi må systematisere likelønnsarbeidet, sier hun.

– Skal dere få til dette, trenger dere kanskje flere venner i LO?

– Ja, det trenger vi. Men representantskapet har vedtatt at det trengs «strategisk og systematisk likelønnsarbeid.» Om det skal bety noe, er vi nødt til å spørre oss hva slags tiltak som må til. I alle andre lønnsspørsmål bruker vi mye krefter på å analysere tilstanden. Det er ingenting som tilsier at vi skal forholde oss til likelønn på en annen måte.

Krever økt kjøpekraft

LO-representantskapet vedtok at hovedmålet for årets lønnsoppgjør er «økt kjøpekraft for medlemmene gjennom generelle tillegg».

Årets oppgjør blir gjort forbundsvist. Dermed er det Fellesforbundet som legger ramma for oppgjøret i forhandlingene med Norsk Industri.

Forbundsleder Jørn Eggum er klar for jobben.

– Vi skal gå inn i et oppgjør fullt av selvtillit, og har planer for hvordan vi skal gjøre det, sier Eggum.

– Anslaget for prisvekst neste år har blitt skrudd ned til 1,5 prosent. Vil det gjøre kravene lavere?

– Nei, dette er et anslag. Vi kan ikke ligge nesegruse for det, det er ikke opplest og vedtatt, sier Eggum.