GREI LØSNING: Nestleder i FO, Marianne Solberg, er tilfreds med at hovedavtalen i staten videreføres.
GREI LØSNING: Nestleder i FO, Marianne Solberg, er tilfreds med at hovedavtalen i staten videreføres.


– En grei måte å gjøre det på. Vi trenger litt bedre oversikt over utfordringene og tar oss derfor mer tid, sier Marianne Solberg, nestleder i FO.

– Jeg mener at dagens hovedavtale er god og at den har det handlingsrommet som arbeidsgiver har etterspurt. Det gjelder bare å bruke avtalen slik den er ment, sier Solberg.

Les mer i FriFagbevegelse: Hovedavtalen i staten forlenges ett år - uten endringer


Hva er en hovedavtale?

Hovedavtalen er en slags "grunnlov" for medbestemmelse i staten. Den inneholder retningslinjer og regler for samspillet mellom arbeidsgiver, fagforeninger og tillitsvalgte. Det er hovedavtalen som gir oss rett til å oppnevne tillitsvalgte på de ulike arbeidsplassene. Den angir hvilke rettigheter og plikter de tillitsvalgte og arbeidsgiver har overfor hverandre.

Les mer: Hovedavtalen i staten