Linda Hofstad Helland

Linda Hofstad Helleland (H) innledet med å uttrykke sin bekymring for de ansatte i barnevernet da hun møtte Mimmi Kvisvik og Marit Selfors Isaksen i FOs forbundsledelse.

- Jeg er bekymret over at de nyutdannede ofte ender opp med de vanskeligste sakene, for den høye turn-overen og aggresjonen og hetsen de ansatte i barnevernet må stå i, sa Helleland og la til:

- Det er viktig at vi gjør noe med dette og får løftet statusen til de som jobber i barnevernet.

Forbundsleder Mimmi Kvisvik gjorde det klart at dette er en bekymring hun deler med statsråden.

- De er den gruppen av våre medlemmer jeg er mest bekymret for. De har en stor mengde saker å gå gjennom, er presset på tid og kapasitet, samtidig som de henges ut, sa Kvisvik.

Følg Fellesorganisasjonen på Facebook!

Derfor ønske FO autorisasjon

Forbundslederen innledet med å understreke hvor viktig det er at sosionomer og barnevernspedagoger får autorisasjon på lik linje med helsepersonell.

- Disse profesjonene jobber med noen av de mest verdifulle vi har. Å innføre autorisasjon sikrer et fags kvalitet og kvaliteten på jobben som blir utført, sa Kvisvik.

Autorisasjon kan fratas dersom man viser grov uskikkhet eller ikke er egnet til å utføre yrket, noe som betyr en ekstra sikkerhet for dem som mottar hjelp.

Bakgrunnen for møtet med barne- og likestillingsministeren var Landsstyret i FOs tre uttalelser til departementet. 

  • Flere vernepleiere i kommunen kan hindre brudd på menneskerettighetene
  • Likestilling kommer ikke av seg selv, Linda Hofstad Helleland. Her er seks grep som virker!
  • Barnevernet må styrkes nå!

Autorisasjon for profesjoner - ikke snevres inn til felt

Autorisasjon utredes for øyeblikket av Bufdir. FO gir innspill til dette arbeidet, men frykter de vil forslå en feltspesifikk autorisasjon for barnevernet. Men barnevernspedagoger og sosionomer utdanner seg til å jobbe med utsatte mennesker i en rekke tjenester,  med folks liv og helse som virkeområde.

- Derfor bør autorisasjonen gjelde på tvers av tjenestene, understreket Kvisvik.

På Island og i Finland har de innført en slik autorisasjon og de ser at det fungerer, påpekte Kvisvik. Hun viste også til at FO støtter representantforslaget SV kom med forrige uke:

Stortinget ber regjeringen sikre innføring av en profesjonsspesifikk autorisasjonsordning for barnevernspedagoger og sosionomer gjennom å fremme forslag om å utvide helsepersonelloven til også å gjelde disse profesjonene, i forbindelse med Bufdirs utredningsarbeid om dette.

LES MER: SV krever autorisasjon for barnevernspedagoger og sosionomer

FO ønsker flere vernepleiere i tjenester til personer med utviklingshemning

Videre snakket Marit Selfors Isaksen i FOs forbundsledelse om behovet for mer kompetanse i tjenester til personer med utviklingshemning.

 - Hovedtyngden av de som jobber i disse tjenestene kan ikke regelverket for bruk av tvang og makt, og det er svært alvorlig.

Isaksen la vekt på at det ikke er krav om kompetanse til dem som skal jobbe med personer med utviklingshemning, untatt når det gjelder kompetanse om tvang og makt.

- Men vi ser at kommunene i 80 prosent av tilfellene søker om kompensasjon for manglende kompetanse på dette området. 

FO foreslår derfor å legge inn et krav om at 50 prosent av personalbasen skal ha høgskoleutdanning, helst vernepleierkompetanse.

- Vernepleiere har en skreddersydd kompetanse i arbeidet med disse tjenestene. De vet hva reglene for bruk av tvang og makt, de vet hvor viktig det er å hjelpe den enkelte til å ta egne valg, forstå sin egen livssituasjon og stimulere til en mer selvstendig hverdag, sa Isaksen.

LES OGSÅ: