Forbundsledelsen i FO
Forbundsledelsen i FO: Marianne Solberg Johnsen, Mimmi Kvisvik, Kathrine Haugland Martinsen og Marit Selfors Isaksen.

Forbundsleder Mimmi Kvisvik sier hun kjenner på en stolthet over FO etter nok en vel gjennomført Arendalsuke.

- Det er så mange dyktige folk i forbundet vårt og gode tillitsvalgte. Dessuten synes jeg vi treffer godt med temaene våre.

Det er syvende år på rad FO har deltatt på Arendalsuka.

- Vi har vært her siden den spede begynnelsen. Vi har blitt stadig flere og synliggjør oss på en god mye gjennom arrangementer og stand og ikke minst i bybildet, sier Kvisvik.

FO har arrangert tre seminarer i løpet av uken. De ble alle godt besøkt med omtrent 150 deltakere på hvert arrangement. Det første handlet om arbeidsinkludering. Dagen etter var likelønn på dagsorden og torsdagens seminar handlet om barnevernsbarn og deres rett til å bli møtt med kompetente fagfolk, som sosionomer og barnevernspedagoger..

LES MER:

Kampen for likelønn inspirerer

- Hvilket seminar har gjort mest inntrykk på deg, Mimmi?
- Det er summen av våre egne seminarer. Det har vært flott å løfte fram viktige FO-temaer; arbeidsinkludering, likelønn og kompetanse i barnevernet.

Det som har inspirert forbundslederen mest er engasjementet som ble skapt på FOs fokus på likelønn. 
- Hvilken faglig setning eller lærdom fra deltakere eller mennesker du har møtt har festet seg?
- Landsforeningen for barnevernsbarns spørsmål om barnevernsbarn ikke har rett på å bli møtt med kompetanse. Det var rørende og betimelig stilt spørsmål.

LES OGSÅ: Anniken Hauglie: - Jeg er optimist. Nav jobber godt landet rundt

Arendalsuka er en viktig arena for FO

- Arendalsuka er en uformell møteplass. Hvem har du snakket med - har du etablert noen nye kontakter som kan brukes til fordel for FO fremover?
- Jeg har møtt igjen mange FO-ere og samarbeidspartnere etter århundrets sommer. Arendalsuka er en viktig oppstart av høsten og arbeidet framover.

- Arendalsuka kaller seg demokratiets dansegulv, men har blitt kritisert for å i stedet være elitens ekkokammer. Er det egentlig vits for FO å være på Arendalsuka? 
- Ja, uten tvil. Det er svært viktig for synliggjøring av FOs politiske saker. Dessuten viser de gode besøkstallene på seminarene våre at sakene FO jobber med oppleves relevant for folk. Vi har også fått samarbeide med noen av de beste på fagfeltene - enten det er CORE og likelønn eller Landsforeningen for barnevernsbarn og barnevern, sier Kvisvik.