FO dagene avlyst
TEMA: Nytt tema for den digitale konferansen vil annonseres etter hvert som nytt program ferdigstilles.

FO planlegger i stedet en digital konferanse 17. mars 2021.

Konferansen vil fortsatt ha et profesjonsfaglig og praksisnært innhold, med tema knyttet til utfordringer, muligheter og gode løsninger i tiden vi står i. 

Program, foredragsholdere, teknisk løsning og innhold på konferansen vil legges ut så fort det er klart på FO-dagene sin side

Det er allerede kommet inn over 200 påmeldte til konferansen. Både disse og alle andre medlemmer har nå muligheten til å delta på en gratis heldigital versjon av FO-dagene.