Her kan du lese FO-ledelsens påskehilsen til medlemmer og tillitsvalgte.


Kjære FO-medlemmer og tillitsvalgte

Vi går nok en koronapåske i møte. Denne gangen samtidig med oppstarten av lønnsoppgjøret. I fjor ble lønnsoppgjøret utsatt som følge av pandemien. Nå er alt klart for delvis digitale forhandlinger gjennom våren og sommeren.

Vi vet at mange av dere har store forventninger etter fjorårets magre lønnsoppgjør. Det har vi også. Vi kommer ikke til å godta at kvinnerike offentlig sektor nok en gang skal bli lønnstaperne sammenliknet med den mannsdominerte industrien og finanssektoren.

Samtidig må vi innse at vi befinner oss i krisetid. Det påvirker også økonomien. Mange er fremdeles permitterte, og mange har blitt permitterte på nytt etter de nye, strenge reglene som kom før påske. Frontene er også steile mellom partene i lønnsoppgjøret i industrien, det som kalles frontfaget.

Etter forhandlingene denne uken måtte partene (LO, YS og NHO) be om hjelp fra Riksmekleren. Der skal de møte 9.-10. april. Først når disse forhandlingene er i havn, vet vi hva ramma for resten av oppgjøret blir.

Les mer om frontfagsmodellen er her.

FO er tilhenger av frontfagsmodellen. Det er en modell som har bevart en sunn økonomi i landet vårt i årtier. En sunn økonomi er også helt avgjørende for å beholde en sterk, sosialt rettferdig og empatisk velferdsstat. Vi frykter hva som vil skje med økonomien vår på lang sikt dersom stemmene som vil skrote frontfagsmodellen får flertall.

Likevel trenger vi økte rammer til offentlig sektor, selv om det i enkeltoppgjør innebærer at vi går ut over normen fra frontfaget. I ett eller flere lønnsoppgjør de kommende årene vil vi i FO få med oss LO på dette. Det vil gi bedre betingelser for likelønn, og heve lønna til våre medlemmer.

Derfor er FO medlem av LO, Norges desidert største hovedsammenslutning av arbeidstakerorganisasjoner, med nesten 1 million medlemmer. Det er som medlem av LO vi får størst gjennomslagskraft for vår tariffpolitikk.

Takk for at du er medlem i FO!

Selv om denne påsken blir annerledes for de fleste, er den ganske normal for mange av dere. Dere fyller turnuser, jobber på røde dager og sørger for at hjulene i velferdsstaten ikke stopper.  Dere møter foreldre og barn som trenger bistand til samhandling, dere sørger for at permitterte får sikret inntekt og hjelper dem som har det ekstra tungt i den sosiale nedstengningen. Dere trygger utviklingshemmede og står rundt dem som trenger en støttende stemme for å holde seg oppe i en krevende tid.

Tusen takk for jobben du gjør. Det går ikke uten dere.

Vi i FOs politiske ledelse lover å jobbe hardt for at dere skal få den lønna dere fortjener. Vi skal jobbe dag og natt for at lønna står i stil med innsatsen dere gjør for velferdsstaten.

I mellomtiden ønsker vi deg en god påske! God vakt til deg som skal jobbe og gode feriedager til deg som skal ha fri.

Påskehilsen fra Mimmi, Marianne, Marit, Ole Henrik og Hanne.

Signaturer

Se også: Slik kontakter du FO i påsken

Forbundsledelsen i FO ønsker medlemmer og tillitsvalgte god jul