FORHANDLINGSLEDER: Hanne Glemmestad er medlem av FOs ledelse, og profesjonsrådsleder for sosionomene i FO. Hun ledet forhandlingene i Kirkelig sektor for FO.
FORHANDLINGSLEDER: Hanne Glemmestad er medlem av FOs ledelse, og profesjonsrådsleder for sosionomene i FO. Hun ledet forhandlingene i Kirkelig sektor for FO.

Mellomoppgjøret i KA er avsluttet. KA er arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige organer og for virksomheter med kirkelig forankring, og organiserer store deler av Den norske kirke. 

Partene har kommet fram til et resultat som gir en ramme på 2,82 %. Dette er det samme resultatet vi oppnådde i KS, som var et resultat over rammen fra frontfaget. 

I Norge er det lang tradisjon for at lønnsoppgjørene følger normen fra frontfaget. Bare unntaksvis blir man enige om en høyere ramme enn det. Derfor er dagens løsning i KA en seier for arbeidstakersiden. 

– For FO var dette målet for forhandlingene. Vi har grunn til å være fornøyd både med resultat og gjennomføringen av forhandlingene, sier FOs forhandlingsleder Hanne Glemmestad.

LES MER: Hva er frontfagsmodellen og hva betyr den for min lønn?

God uttelling for utdanning og ansiennitet

Ut over å få en rimelig lønnsutvikling for våre medlemmer som arbeider i Den norske kirke, vant vi også frem med kravet om en egen stillingskode for de med tilleggsutdannelse. Denne kode 4B vil få virkning fra årsskiftet. Du kan sjekke den nye garantilønnen for denne og de andre stillingsgruppene i dokumentet under. 

NY LØNNSTABELL: Dette blir den nye lønnstabellen for alle stillingsgrupper. (PDF, 92KB)

LØNNSTILLEGG: Her finner du oversikt over tillegget for din stillingsgruppe. (PDF, 88KB)