#heierna får Sosialarbeiderprisen 2019
VANT PRIS: Her er er vinnerne av årets sosialarbeiderpris sammen med FO-leder Mimmi Kvisvik.


– Uredde og med få ressurser har de løftet stemmene til både ansatte og til de som trenger hjelp fra barnevernet, sa FO-leder Mimmi Kvisvik i sin tale om årets prisvinner. 

– Årets sosialarbeider har gjennom stort engasjement og aktivitet vist hvilken betydning rammevilkår har for kvaliteten på tjenester, understreket FO-lederen.

#heierna er en grasrotkampanje som i hele 2019 har klart å holde trykket oppe og på ulikt vis sørget for at politikerne er informert om situasjonen i barnevernet. 

Hovedbudskapet til politikere er at nok bemanning er en forutsetning for et godt barnevern. 

Se også i Fontene: #heierna-kampanjen får årets sosialarbeiderpris
 

Starten på #heierna

Bakgrunnen for kampanjen var Ernas Solbergs nyttårstale der hun på alvor etterlyste flere suksesshistorier fra barnevernet. 

Statsministeren fikk et tydelig motsvar fra barnevernsansatte over hele landet: barnevernet trenger flere ansatte for å gjøre jobben sin, flere slik at kvaliteten i arbeidet bedres, og blir til suksesshistorier. Tjenestene trenger en bemanningsnorm.

Gjennom forskjellige medier, aksjoner og møter gjennom hele året har prisvinneren nettopp gitt klar beskjed til statsministeren og øvrige politikere om hva som skal til for at barnevernet skal få flere suksesshistorier.

Prismottakerne

#heierna ble startet av fire personene som alle jobber barnevernstjenesten.

Disse er:

  • Ole Henrik Kråkenes (barnevernspedagog)
  • Eilen Lura Sjursen (barnevernspedagog)
  • Ine Haver (sosionom)
  • Marit K Stephansen (sosionom)
     

Om sosialarbeiderprisen:

Sosialarbeiderprisen går hvert år til et FO-medlem eller ei gruppe FO-medlemmer som i særlig grad har utøvd godt sosialt arbeid eller bidratt til fagutvikling innenfor fagfeltene til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere.

Prisen er et reisestipend på kr. 40.000 som kan brukes til å delta på en nordisk eller en internasjonal konferanse innenfor fagfeltene til FOs medlemmer.

Les også: Nok ansatte i barnevernet er selve grunnmuren!