#HEIERNA: Marianne Solberg (nestleder i FO), Ole Henrik Kråkenes (plasstillitsvalgt FO), Mimmi Kvisvik (forbundsleder FO), Ine Haver, Christian Wiik Kynsveen (forbundsledelsen i FO), Kathrine Haugland Martinsen (forbundsledelsen FO), og Eilen Sjursen (hovedtillitsvalgt FO).
#HEIERNA: Marianne Solberg (nestleder i FO), Ole Henrik Kråkenes (plasstillitsvalgt FO), Mimmi Kvisvik (forbundsleder FO), Ine Haver, Christian Wiik Kynsveen (forbundsledelsen i FO), Kathrine Haugland Martinsen (forbundsledelsen FO), og Eilen Sjursen (hovedtillitsvalgt FO).

Nok ansatte er grunnmuren i barnevernet. 
 
Da Ropstad tiltrådte som barne- og familieminister lanserte han fem grep for styrke barnevernet: Kompetansereform for økt kvalitet og for å forhindre at ansatte i barnevernet slutter, kvalitetsløft for oppfølging av fosterhjem, institusjonsreform for å løfte kvaliteten og for å forbedre samarbeidet mellom barnevernet og politiet og helsetjenestene, bedre forebygging og tidlig innsats og tett på barnevernet ved å støtte kommunene til å skape endring for dem som trenger hjelp fra barnevernet. 
 
Alle disse grepene er gode, men det viktigste grepet mangler - nemlig forsvarlig bemanning. For å bygge et hus må vi ha en solid grunnmur, hvis ikke raser huset sammen. Nok ansatte i barnevernet er selve grunnmuren. 
 
FO krever bemanningsnorm for ansatte i barnevernet som kan sikre barn, unge og deres foreldre hjelpen de har krav på, og bidra til å kvalitetssikre dokumentasjon i sakene. En solid barnevernstjeneste gir rett hjelp til rett tid. I en solid barnevernstjeneste har de ansatte tid til refleksjon over egen praksis, kollegaveiledning og kompetanseutvikling. En solid barnevernstjeneste får vi kun ved økt bemanning. 
 
FO er bekymret for kompetanseflukt fra barnevernet. I små kommuner slutter en av tre ansatte innen ett år. Når ansatte slutter i jobben sin må barna og familiene bytte saksbehandler og barnevernet går glipp av verdifull kompetanse. Flere av de som slutter rapporterer at det er grunnet den tunge arbeidsbelastningen med for mange barn og komplekse saker kombinert med svært krevende relasjonsarbeid i møte med mennesker i alvorlig krise. Et av barnevernets mest prekære behov er derfor å sørge for at ansatte får bedre arbeidsforhold og blir værende i jobben. 
 
Regjeringen er tydelige på at barnevernet er kommunens ansvar. Men er det kommunens ansvar alene? Kan en regjering skyve ansvaret over på kommunepolitikere og dermed slippe å ta ansvar? Våre sentrale politikere har vedtatt bemanningsnorm i både skole og barnehage for å sikre forsvarlig bemanning. Hvorfor skal ikke de samme premissene ligge til grunn for bemanning i barnevernet? Når regjeringen ikke anerkjenner behov for økt bemanning, er det først og fremst barn og familier det går utover. Det er på tide å anerkjenne at vi ikke får et bedre barnevern enn det vi er villige til å betale for!