HELT MED får pris for arbeidsinkludering. FO gratulerer. Foto.
BANEBRYTENDE: 79 personer med utviklingshemming har til nå fått ordnært arbeid gjennom HELT MED. Foto: Stiftelsen SOR

Nylig mottok HELT MED-prosjektet Sosiologforeningens praksispris. Hensikten med prosjektet er at personer med utviklingshemming skal få reel mulighet til å skaffe seg ordinært arbeid. Det er Stiftelsen SOR som har startet det.

– Alle med utviklingshemning som kan og vil jobbe, må få muligheten til å delta i arbeidslivet. Mange ønsker å bidra, men holdes utenfor ordinært arbeidsliv, sier Marit S. Isaksen.

– Undersøkelser desverre at de fleste med utviklingshemming står utenfor det ordinære arbeidsmarkedet. 

HELT MED- prosjektet dekker et stort behov, sier Isaken.

LES OGSÅ: Inkluderingsdugnad ikke helt etter planen

Viktig for livskvalitet og selvoppfattelse. 

Arbeidslivet må forholde seg til personer uavhengig av diagnosen, sier Isaken fra FO-ledelsen som også er leder i profesjonsrådet for vernepleiere. 

FN-konvensjonen slår fast at mennesker med nedsatt funksjonsevne har rett til arbeid på lik linje med andre. Arbeidsgivere og NAV må bli med på laget for at vi skal få endret livssituasjonen for dem det gjelder. 

–Arbeid er som vi vet, en viktig arena for bygge vennskap, læring og selvfølelse.

I begrunnelsen fra juryen ble det sagt at der andre har skapt arbeidsplasser i vernede bedrifter og særskilte tiltak, har HELT MED lykkes med å gi personer med utviklingshemming innpass i ordinært arbeidsliv. 

Prisen går til en virksomhet eller institusjon som bruker sosiologiske perspektiver og bidrar til å håndtere vesentlige utfordringer i samfunnet, skriver Fontene.

HELT MED må sikres i statsbudsjettet 

Flere har heiet frem dette prosjektet.  FO og Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU) har etablert et tett samarbeid med SOR for at prosjektet skulle få finansiering gjennom statsbudsjettet.

Marit S. Isaken.

MIDLER: Regjeringen må øke bevilgningen i revidert statsbudsjett, slik at prosjektet kan følge målsettingen om arbeid til 100 personer med utviklingshemming hvert år i 10 år, sier Isaksen


– HELT MED-prosjektet bedrer levekårene til personer med utviklingshemming, og bidrar til inkludering og mangfold i arbeidslivet. Det har vi ikke råd til å gå glipp av,  sier Isaksen.

LES OGSÅ: – De skaper ikke bare et inkluderende arbeidsliv, men et inkluderende samfunn

LES MER:  Slik vil FO forbedre rettighetene til personer med utviklingshemning