FO-ledelsen hos Kunnskapsdepartementet
DEPARTEMENTSBESØK: Ole Henrik Kråkenes og Hanne Glemmestad fra FO-ledelsen møtte Ingunn Barmen Tysnes som leder programgruppa som skal legge frem forslag til nasjonale retningslinjer for master i barnevernsarbeid (midten).

Arbeidet med to ny masterprogram innenfor barnevern og barnevernsarbeid er godt i gang. Derfor ble FO invitert til å komme med sine innspill til Kunnskapsdepartementet onsdag 19. februar.
 

Sats på kjernekompetanse

Under møtet med programgruppene anbefalte FO at man sikrer at utdanningsløpene tar utgangspunkt i barnets beste. Utdanningene må ha en tydelig og gjenkjennbar barnevernfaglig kompetanseprofil. Masterprogrammene må representere en reell fordypning, slik at man ikke bruker tid på kunnskapselementer som vil oppleves som repetisjon for studentene.

Disse kompetanseområdene bør vektlegges i begge masterprogram:

  • Relasjonskompetanse
  • Kritisk tenking og etisk refleksjon
  • Analytiske ferdigheter
  • Forvaltningskompetanse 

FO mener det er viktig at det avklares om masterprogrammene skal ende i samme sluttkompetanse, eller om de skal utfylle hverandre. FO utfordret programgruppa for den tverrfaglige masteren i barnevernsarbeid å vurdere om studenter med en annen profesjonsfaglige bakgrunn enn sosialfag, må ha en form for prekvalifisering, forkurs eller lignende før de kan være kvalifisert for en tverrfaglig master i barnevernsarbeid.
 

Sett yrkesrollen i fokus

Hanne Glemmestad og Ole Henrik Kråkenes pekte på at den praktiske yrkesutøvelsen må være utgangspunktet i begge masterprogram, og at kompetansen kan brukes i ulike sektorer og tjenester. FO ønsker ikke at de to utdanningene blir rene etatsutdanninger. Det er ingen tjent med – verken barna eller studentene.

Masterutdanningen i barnevern bør ta utgangspunkt i barnevernspedagogens yrkesutøvelse. Det betyr at utdanningen kvalifiserer til alle arenaer som er relevante for arbeid med barn og unge, som for eksempel barnehage og skole, oppsøkende tjenester og institusjoner, så vel som barneverntjenesten. På tilsvarende måte bør en master i barnevernsarbeid kvalifisere til kommunal barneverntjeneste og barnevernsinstitusjoner – men også barnevernfaglig arbeid innenfor andre sammenhenger slik som skole, barnehage, oppsøkende ungdomsarbeid, fritidsklubber osv. 

Det miljøterapeutiske arbeidet er en viktig del av barnevernfaglig arbeid, og fokus på forebygging og tidlig innsats må være sentralt i begge masterprogrammene.

Les mer om arbeidet med nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfaglige utdanninger her

Les innspillene her:

Innspill til Kunnskapsdepartmentet om tverrdaglig master i barnevernsarbeid (PDF, 157KB)

Innspill til Kunnskapsdepartmentet om nasjonal retningslinje for masterutdanning i barnevern (PDF, 174KB)