Hanne Glemmestad
KLAR: Hanne Glemmestad deltar i Virke-forhandlingene på vegne av FO.

Disse forhandlingene gjelder for deg som jobber i tariffområdet Virke-HUK.

Virke-HUK omfatter ulike private helse-, omsorgs- og sosiale tjenester. Enkelte høyskoler, museer og andre kulturinstitusjoner er også omfattet. Tariffområdet følger som regel bestemmelsene i de offentlige tariffområdene, altså kommunal sektor, statlig sektor og helseforetakene. FO er forhandlingspart i flere ulike overenskomster med Virke.

Disse avtalene forhandler vi om nå:

  • Landsoverenskomst for Virksomheter § 26
  • Landsoverenskomst for høyskoler
  • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner
  • Landsoverenskomsten for spesialisthelsetjenesten

De følgende avtalene forhandles ikke nå på grunn av den pågående lærerstreiken:

  • Landsoverenskomst for helse- og sosiale tjenester
  • Landsoverenskomst for barnehager
  • Landsoverenskomst for utdanning
  • Landsoverenskomst for Virksomheter § 27

Disse avtalene vil forhandles senere. Følg med på fo.no.

Har du spørsmål om forhandlingene og hva som gjelder deg, kan du kontakte din lokale tillitsvalgt eller din fylkesavdeling.

Dette krever FO i lønnsforhandlingene

Rammene for årets lønnsoppgjør ble satt av frontfagsforhandlingene før sommeren, og endte med en lønnsvekst 3,7 prosent. Kommunalt og statlig ansatte, og ansatte i helseforetakene, har fått en lønnsvekst over frontfaget. Glemmestad er opptatt av at FOs medlemmer i Virke-området skal ha tilsvarende lønnsvekst som kollegaene sine i det offentlige.

Hanne Glemmestad

– For FO er målet et rettferdig lønnsoppgjør hvor vi sikrer medlemmene i Virke lik lønnsvekst som medlemmene i offentlig sektor. I en tid hvor prisene stiger og arbeidspresset er høyt, er det viktig å sørge for like lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene, sa Glemmestad før forhandlingene startet.

Slik gikk det med lønnsoppgjørene i offentlig sektor

Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør. Det betyr at både lønn og andre vilkår i tariffavtalene skal opp til revisjon. 

Fristen for enighet er ved midnatt 14. september (natt til 15. september). Blir det brudd i forhandlingene møtes partene til mekling hos Riksmekleren.

Har du spørsmål om årets lønnsoppgjør? Kontakt din lokale tillitsvalgt eller fylkesavdelingen din.

SE OGSÅ: Alt om lønnsoppgjøret

Er du barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter og enda ikke medlem av FO? 

Bli medlem