Ungdomspartilederdebatt

Onsdag ble den årlige ungdomspartilederdebatten arrangert i Arendal, men for første gang har FO vurdert debatten. Forbundet gir ordstyrerne dårligst karakter, fordi debattantene ikke fikk rom til å vise frem politikken sin på best mulig måte. Moderatorne omtalte blant annet avkriminalisering, legalisering og regulering av rusmidler om hverandre, noe som bidro til forvirring og utydelig debatt. 

FO er en partipolitisk uavhengig fagforening. I denne vurderingen ser vi på det sosialpolitiske engasjementet i debatten, ikke formidlingsevnen. Vi kommenterer politikken, ikke politikerne. Slik vi også gjorde under valgkampen i 2021.

Simen Velle fra Fremskrittspartiets ungdom

Velle markerte seg lite i den sosialpolitiske debatten. Selv om noe kan skyldes ordstyringen burde ungdomspartiet som skal representere folk flest vist seg tydeligere i både debatten om strøm og rusreform.

Terningkast 2

Les FpUs politikk fra A til Å
 

Ola Svenneby fra Unge Høyre

Moderpartiet var ansvarlig for rusreformutvalgets innstilling under den forrige regjeringen. Svenneby var den tydeligste stemmen på borgerlig side ved å påpeke sammenhengene mellom sosiale problemer og rusbruk. Ved å trekke frem at Arbeiderpartiet og Senterpartiet legger ned behandlingstilbud for rusavhengige viser han at ruspolitikk handler om mer enn avkriminalisering av brukerdoser. Likevel savner FO analysen av hvordan rusbruk skader andre enn den rusavhengige alene. 

Terningkast 4 

Les hva Unge Høyre skriver om sosialpolitikk
 

Ane Breivik fra Unge Venstre

Ungdomspartiet har gått lengre en noen andre for å legalisere cannabis. Selv om partiet tidligere har argumentert utifra et liberalt ståsted, hadde Breivik en tydeligere sosial profil i denne debatten. Straff hjelper ikke rusavhengige. Dette viste hun ved å nevne behovet for verdige liv for personer i aktiv rus. Selv om Unge Venstre-lederen gjorde det bra i rusdebatten isolert, savner forbundet en overordnet sosialpolitikk.

Terningkast 3

Les politikken til Unge Venstre fra A til Å
 

Hadle Rasmus Bjuland fra KrfU

I rusdebatten var Bjuland en etterlengtet stemme og trakk frem hvordan rusavhengighet ikke bare skader den enkelte, men også pårørende og miljøet rundt. Selv om ikke partiet støtter Rusreformutvalgets innstilling, argumenterte KrfU-lederen for mer hjelp til rusavhengige. Han tok til orde for å styrke det kommunale avrusningstilbudet, men det kom dessverre få forslag for hvordan kommunene kan styrke det forebyggende arbeidet.

Terningkast 4

Les KrfUs politikk fra A til Å
 

Torleik Svelle fra Senterungdommen

Svelle stod lengst unna partiene som vil avkriminalisere brukerdoser og mente at det ville legge til rette for "et rushelvete". Derimot trekker det opp at han understreket viktigheten av forebyggende tiltak og kortere ventetid for behandlingstilbud. Også han trakk frem hvordan rusavhengighet påvirker mennesker rundt den avhengige. 

Terningkast 3

Les politikken til Senterungdommen fra A til Å
 

Astrid Hoem fra AUF

Hoem talte til sosialarbeiderne i salen og argumenterte gjennomgående utifra et sosialpolitisk ståsted. Det syntes blant annet ved at hun forsvarte NATO-medlemskap med at det frigir mer penger til skole og andre velferdstilbud. AUF-lederen støtter en rusreform, men trakk frem at andre tiltak må til for å forebygge og behandle ruslidelser. Som eneste debattant nevnte hun FO og sosialarbeideres innsats i å forebygge sosiale problemer. Det gjør at hun forlater debatten med årets toppkarakter.

Terningkast 6

Les AUFs politikk fra A til Å
 

Tobias Stokkeland fra Grønn Ungdom

Til tross for uavklart politikk i både egen organisasjon og moderparti, gikk Stokkeland langt i å argumentere for eget EU-standpunkt. Han trakk frem et internasjonalt sosialt perspektiv i kraft-debatten. I rusdebatten trakk han frem viktigheten av hjelp og gode behandlingstilbud. Likevel trekker det ned at Grønn Ungdom-lederen argumenterte mer for reparasjon av skadene ved rusbruk og ikke fikk snakket nok om forebyggende tiltak. 

Terningkast 3

Les Grønn Ungdoms utvalgte politikk
 

Synnøve Kronen Snyen fra Sosialistisk Ungdom

Snyen var en av de få som trakk frem EUs usosiale flyktningpolitikk i den internasjonale debatten. Hun var tydelig på at ruspolitikken må baseres på faglige råd og tok til orde for utredning av legalisering av rusmidler. Likevel savner vi en overordnet tilnærming til sosialpolitikken.

Terningkast 3

Les om politikken til SU fra A til Å
 

Alberte Bekkhus fra Rød Ungdom

En av debattens første spontane applauser kom etter Bekkhus´ innlegg om at Ungarn og Tyrkia ikke deler hennes verdier. I rusdebatten sa hun at rusreform og avkriminalisering var det viktigste, fordi reformen kan redde liv. Hun trakk frem at avkriminalisering ikke løser alle problemene i rusdebatten. Dessverre fikk hun lite taletid til å utdype hva disse løsningene kunne være.

Terningkast 3

Les RUs politikk fra A til Å
 

Er du enig med FOs vurdering av ungdomspartilederdebatten? Delta i debatten på Facebook.