FOs hovedsaker i valgkampen er helhetlig sosialpolitikkrett kompetanse og trygghet i arbeidslivet. Fordi politikken bestemmer hvordan hverdagen til medlemmene våre, og menneskene de jobber med, ser ut. 

Her kan du lese mer om: