Hovedavtaleforhandlinger i staten er i gang

 

Målet er å få på plass en ny hovedavtale som skal gjelde fra nyttår. Fristen for å bli ferdig med forhandlingene er fredag 16. desember. Forhandlingene foregår i Kommunal- og distriktsdepartementet, og FOs nestleder Marianne Solberg er tilstede i departementet som en del av LO Stats forhandlingsutvalg. 

- Hovedavtalen er det viktigste verktøyet vårt for medbestemmelse i staten. Avtalen gir blant annet tillitsvalgte rett til å få informasjon, drøfte og forhandle saker med ledelsen, sier Solberg. 

Hovedavtaleforhandlingene er konsensusforhandlinger. Det betyr at alle parter må bli enige for at vi skal få en ny avtale på plass. 

LES MER: For deg som jobber i Staten
LES OGSÅ: Her er hovedavtalen i Staten