I FRONT: Fellesforbundets leder Jørn Eggum
I FRONT: Fellesforbundets leder Jørn Eggum (Foto: John Trygve Tollefsen/Fellesforbundet)


Først ut er som vanlig konkurranseutsatt industri, det såkalte frontfaget. Dette oppgjøret forhandles mellom Fellesforbundet (LO) og Norsk industri (NHO), og skaper en ramme for hva andre lønnsmottakere kan forvente seg, deriblant FO-medlemmer i andre sektorer.

– Dette blir et tøft oppgjør, men vi skal stå på dag og natt for våre medlemmer og for norske arbeidstakere. Vi skal kjempe for at folk får en rettferdig del av verdiskapinga og for et godt og organisert arbeidsliv, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum.

Det ble ikke overlevert nye krav under oppstarten. Det er fortsatt kravene fra mars som gjelder.

Les mer på Fellesforbundets nettsider. 

Avviser nulloppgjør

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO har hevdet at årets oppgjør må bli et «nulloppgjør», uten lønnstillegg til norske arbeidstakere. Dette avviser Eggum på det sterkeste.

– Vi må selvfølgelig sikre kjøpekrafta til norske arbeidstakere. Mens noen bransjer nå opplever utfordringer, går andre bransjer så det suser. Vi må sikre at arbeidstakerne får sin del av verdiskapinga, og at ikke kapitaleierne stikker av med hele kaka, sier han.

Les også: Lønnsoppgjøret starter igjen: – Vi vil kjempe for dem som sitter nederst ved bordet, sier Jørn Eggum

Opptatt av likestilling

I tråd med LOs tariffpolitiske uttalelse, stiller Fellesforbundet krav til likestilling og likelønn i forhandlingene:

Likestillingsloven er endret fra i år. Arbeidsgivere har plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for likestilling. Det er viktig at dette skjer gjennom drøftinger med tillitsvalgte og etablerte ordninger i avtaleverket. Det fremmes krav om å avtalefeste at det aktive likestillingsarbeidet skal forankres i partssamarbeidet på bedriftene.


– Vi er glade for at Fellesforbundet tar likestilling og likelønn på alvor, og forventer at de i forhandlingene følger opp den lovbestemte aktivitets- og redegjørelsesplikten. Ellers følger vi spent med på hva ramma blir, noe som har betydning også for FO-medlemmer, sier FO-leder Mimmi Kvisvik.

Les mer i Fontene: I fjor var sosialarbeidere blant lønnsvinnerne i kommunene – dette sier FO-lederen før årets lønnsoppgjør

Hun understreker at årets oppgjør blir ekstra krevende på grunn av den verdensomspennende koronakrisen, som påvirker norsk økonomi sterkt.

Les også: Slik blir årets lønnsoppgjør. Her er datoene du må merke deg

Fristen for å komme til enighet i disse forhandlingene er 21. august.

Kommer ikke partene til enighet, går oppgjøret til mekling.