#HEIERNA: Marianne Solberg (nestleder i FO), Ole Henrik Kråkenes (plasstillitsvalgt FO), Mimmi Kvisvik (forbundsleder FO), Ine Haver, Christian Wiik Kynsveen (forbundsledelsen i FO),  Kathrine Haugland Martinsen (forbundsledelsen FO), og Eilen Sjursen (hovedtillitsvalgt FO).
#HEIERNA: Marianne Solberg (nestleder i FO), Ole Henrik Kråkenes (plasstillitsvalgt FO), Mimmi Kvisvik (forbundsleder FO), Ine Haver, Christian Wiik Kynsveen (forbundsledelsen i FO), Kathrine Haugland Martinsen (forbundsledelsen FO), og Eilen Sjursen (hovedtillitsvalgt FO).

Denne vinteren har FO-medlem Ine Haver, Ole Henrik Kråkenes, som er FO-tillitsvalgt i barnevernstjenesten i Stavanger og Eilen Sjursen, hovedtillitsvalgt for FO i Sandnes, stått på for grasrotopprøret #heierna. 

Opprøret kommer fra ansatte i kommunalt barnevern landet over, som ber om økt bemanning i barnvernet. Kampanjen startet som respons på statsministerens nyttårstale, der hun etterlyste flere solskinnshistorier i barnevernet. Mediedekningen har vært massiv og grasrotopprøret har ikke gått ubemerket hen.
 

Arbeidstakere har rett til god arbeidshverdag

– Vi har møtt Erna Solberg, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, vært i møter med familiekomiteens leder på Stortinget og i møte med Jonas Gahr Støre, fortalte Ine Haver.

– Å sikre barns rett til hjelp og oss som arbeidstakeres rett til en forsvarlig arbeidshverdag er et nasjonalt ansvar, og ikke opp til kommunene. Likevel er det dette svaret vi får fra Ropstad og co, sa Haver.

INITIATIVTAKER: Ine Haver står bak grasrotopprøret #heierna.
INITIATIVTAKER: Ine Haver står bak grasrotopprøret #heierna.

Hun fortalte at de ikke har gitt opp, men går over i en ny fase. Blant annet har de registrert seg som en interesseorganisasjon, og undersøker mulighetene for hva de kan gjøre videre.

Like før jul tok Haver kontakt med forbundsleder Mimmi Kvisvik i FO og ba om hjelp til å starte en kampanje, lik #takkmamma #takkpappa-kampanjen til FO. Den handlet om å lovfeste ettervern til barnvernsbarn fram til og med 25 år. 

– Mimmi ville at dette skulle komme fra grasrota, og ba meg om å ta det videre. Og slik ble det, sa Haver. 

Les også: Svar på FOs spørreundersøkelse om vold og trusler
 

Ble hyllet av FOs landsstyre

De tre FO-medlemmene ble møtt med stående applaus fra FOs landsstyre som har vært samlet til møte onsdag og torsdag denne uken. Flere av landsstyremedlemmene takket for at #HeiErna-folket har klart å sette bemanning på dagsorden. 

Landsstyret vedtok også en uttalelse om bemanning i barnevernet. "FO krever bemanningsnorm for ansatte i barnevernet som kan sikre barn, unge og deres foreldre hjelpen de har krav på, og bidra til å kvalitetssikre dokumentasjon i sakene. En solid barnevernstjeneste får vi kun ved økt bemanning", heter det i uttalelsen. 

Les hele uttalelsen her: Nok ansatte i barnevernet er selve grunnmuren (PDF, 11KB)

Applaus
LANDSSTYRET I FO: Tillitsvalgte fra hele landet ga stående applaus til ildsjelene bak #heierna.


– Nå er dere i en litt vanskelig posisjon. Dere har klart å mobilisere ansatte i barnevernet, stilt opp i debatter, vært i møter med politikere og fått massiv oppmerksomhet. Men dere blir ikke møtt med flere stillinger, og følelsen av å stå i stampe er vanskelig. Men hold ut - endring tar tid, sa en av landstyremedlemmene i FO. 

Landsstyret består av Arbeidsutvalget og kongress/landsmøtevalgte representanter fra avdelingene i FO. I tillegg tiltrer ansattes representant, en representant for velferdsviterutvalget og to representanter fra FO-Studentene landsstyret.

Les også: Slik er organisasjonen FO bygget opp
 

Statssekretær manet til samarbeid med FO

I tillegg til besøk fra #HeiErna-folket, holdt også statssekretær i barne- og likestillingsdepartementet Jorunn Hallaråker innlegg. 

 

Statssekretær
STATSSEKRETÆR: Jorunn Hallaråker sa at regjeringen skal bidra til å snakke opp barnevernet og de ansatte. 


Hun presiserte at god nok bemanning i barnevernet også er viktig for regjeringen.

– Men jeg kan dessverre ikke komme med noen lovnader om flere stillinger her og nå, selv om det er det dere ønsker å høre, sa Hallaråker. 

Hun snakket positivt om respekten hun har for den jobben FO-medlemmer gjør.

– Vi legger merke til engasjementet deres, og vi er svært opptatt av å få til et godt samarbeid med dere i tiden framover.