Mimmi Kvisvik
ARBEIDSINKLUDERING: FOs forbundsleder mener at arbeidsinkludering må få en mer fremtrendende rolle

Arbeidslinja er for tiden flittig diskutert. Oslo-byråd Rina Mariann Hansen (Ap) kaller begrepet "fryktelig". Helle Cecilie Palmer, Kommentator i Agenda Magasin, mener arbeidslinja bør skrotes. Tungvekteren Akershus Arbeiderparti utfordrer eget parti på sosialpolitikk. Nå sier FO-leder Mimmi Kvisvik at det er behov for et paradigmeskifte i arbeidslinja.

– Arbeid er definert som en rettighet i grunnloven og menneskerettighetene, men arbeidslinja har utvikla seg til at det blir moralsk fordømmende å ikke være i jobb. Retten til arbeid har blitt til en plikt, og til at de som ikke har jobb må leve av svært lite, sier Kvisvik.

– Vi må erkjenne at ingen kommer lettere i arbeid om de må bruke kreftene til å bekymre seg for økonomien sin, snarere tverdt imot, legger hun til.

Hun mener at arbeidslinja i større grad må basere seg på arbeidsinkludering og sosialt arbeid.

– Det må et paradigmeskifte til. Når folk ikke kommer seg inn på arbeidsmarkedet er det fordi vi som samfunn som har sviktet, ikke den enkelte arbeidsledige, sier FO-lederen.

For å få til et slikt skifte, mener hun at det er behov for flere sosialarbeidere i hjelpetjenestene.

Mimmi Kvisvik

– Arbeidsinkludering er en fordypning innen sosialt arbeid. Forholdet mellom den enkeltes egenskaper, ressurser og hindringer og arbeidslivets utfordringer, muligheter og kompetansebehov er avgjørende for om man lykkes. 

Samfunnet legger for mye vekt på det individuelle og for lite det strukturene. Forbundslederen mener at sosialarbeidere i større grad ser helheten i folks livssituasjon, og kan jobbe med de ulike sosiale og helsemessige utfordringene de har.

– Dette kan gjelde bolig, fritid, økonomi, helse, familie og nettverk. Det betyr ikke at alle andre problemer må være løst før man tenker arbeidsdeltagelse, men må anerkjennes og tas tak i parallelt. Det er klart at sosialarbeidere er bedre rustet til å utøve faget, sier Kvisvik.

LES OGSÅ: – Nå ser vi virkelig behovet for en ny sosialpolitikk

Hun mener at det bør stilles krav om flere ansatte med sosialfaglig utdanning til å jobbe med arbeidsinkludering.

– I dag stilles det ingen krav til spesifikk utdanning for å jobbe med arbeidsinkludering. Medlemmene våre i Nav trenger flere kollegaer med riktig fagkompetanse. Sosiale problemer krever sosialfaglige løsninger, sier hun.

FO mener at en kompetansekartlegging bør inngå i en helhetlig gjennomgang av Nav.