Marit
KARTLEGGING: Hvilken kompetanse har de som jobber med utviklingshemmede? Dette forsøker FO å svare på. Foto: Unsplash.

Rett før jul sendte FO ut en omfattende undersøkelse til hovedtillitsvalgte i et utdrag av kommuner i Norge. Målet er å kartlegge kompetanse i tjenestene til personer med utviklingshemning. 

– Vi er stolte av å gjøre dette i samarbeid med NAKU Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming, sier Marit Selfors Isaksen i FOs forbundsledelse. 

 

Kartlegger kompetanse landet over

Halvparten av Norges kommuner, fra alle fylker, og i alle størrelser, har mottatt spørreundersøkelsen. Det er i første omgang FOs tillitsvalgte som er bedt om å svare, men også andre som jobber i disse tjenestene. 

– Jeg håper alle som har fått undersøkelsen tar seg tid til å svare. Jo flere innspill vi får, jo bedre blir påvirkningsarbeidet, sier Isaksen.

Siste frist for å bidra i FO sin kartlegging er 31. mars. 

 

FO vil bruke funn til politisk påvirkning

FO har sendt undersøkelsen til 219 kommuner. Bakgrunnen er funnene i NOUen «På lik linje».

Marit
FO: Marit Selfors Isaksen i forbundsledelsen håper at dem
som har mottatt undersøkelsen svarer innen 31. mars.

 

– I ett fylke har nå alle spurte kommuner svart på undersøkelsen, og det er flott, sier Isaksen i FO.

I denne omgangen ser FO på tjenester til personer med utviklingshemning som bor i samlokaliserte boliger eller i egeneide hjem.

Resultater av undersøkelsen vil blant annet bli brukt i FOs helhetlige opptrappingsplan for kvalitet i tjenester til personer med utviklingshemning. I tillegg vil de blir brukt til politisk påvirkning for å bedre kommunenes rammer til å skape bedre tjenester. Det vil også være viktig i tillitsvalgtes påvirkningsarbeid både når stillinger skal opprettes og dokumentere kompetansebehov i tjenestene.

Les mer: Dette mener FO om endringer i vergemålsloven

 

Bakgrunn for kartleggingen til FO

Personer med utviklingshemning har svakere rettssikkerhet enn øvrig befolkning blant annet på grunn av manglende rettshjelp og reelle klagemuligheter.

Mangel på kompetanse og ressurser i tjenestene fører til manglende prioritering av forebyggende tiltak og øker faren for bruk av tvang. Rettighetsutvalget slo fast at lav kompetanse er en gjennomgående utfordring i tjenester til personer med utviklingshemming.
 

Lurer du på om du kan bidra?

Ta kontakt med Anine Terland i FO: 
Tlf: 980 17 780
Epost: anine.terland@fo.no