Midt i en pandemi kan ikke FO-leder Mimmi Kvisvik gå i tog og holde appell som hun pleier på kvinnedagen. Derfor er årets appell digital. Her kan du se Mimmis hilsen til deg på kvinnedagen.

 

Lurer du på hva aktivitets og redegjørelsesplikten (ARP) er?
Se film og lær mer om ARP her