Dag 2 av FO sitt landsmøte - salen
SALEN: Delegatene er samlet i salen og klar for å ta fatt på sakene