FO: Forbundsleder Mimmi Kvisvik og forhandlingsrådgiver i FO, Helga Melsom, har deltatt i forhandlingene på vegne av FO.
FO: Forbundsleder Mimmi Kvisvik og forhandlingsrådgiver i FO, Helga Melsom, har deltatt i forhandlingene på vegne av FO.

Like etter midnatt 1. mai kom partene i årets lønnsoppgjør i kommunesektoren, med unntak av Unio og Akademikerne, til enighet. Det var et lite flertall i Unio som avviste tilbudet. Samtlige forbund som FO kan sammenligne seg med, ønsket å godta løsningen. 

– FO sine medlemmer ansatt i kommunen får  en lønnsøkning på minimum 14 000 kr, sier forbundsleder Mimmi Kvisvik i FO.

KS-oppgjøret gjelder ikke ansatte i Oslo kommune. Deres lønnsforhandlinger skjer separat.

Les hva ansatte i Oslo kommune får i lønnsøkning

FOs satsningsområde for dette oppgjøret har vært likelønn.

– Årets resultat for mellomoppgjøret i KS har en god likelønnsprofil, og det er svært positivt. For oss har dette vært noe av det viktigste i forhandlingene, sier Kvisvik.

Hun viser til at om lag 80 prosent av FOs medlemmer er kvinner. Kvisvik og forhandlingsrådgiver i FO, Helga Melsom, har deltatt i forhandlingene på vegne av FO. De sitter i LO Kommunes forhandlingsdelegasjon, som ledes av Mette Nord. 
 

Pensjon sentralt i oppgjøret

Pensjon var også et tema i forhandlingene. Partene ble enige om å forhandle om opprettelse av en ny særavtale om pensjonsordning, som skal gjelde fra 1. januar 2020. Disse forhandlingene starter umiddelbart etter at Stortinget har fattet lovvedtak på bakgrunn av lovproposisjonen om ny offentlig tjenestepensjon.

En utfordring i forhandlingene har vært at ny lov ikke var endelig behandlet Stortinget. Derfor valgte partene å vente med sluttforhandlingene på pensjon til etter stortingsvedtaket. Partene har også blitt enige om hvordan det skal arbeides videre med innføring av nye regler for særaldersgrenser og AFP.

KS-oppgjøret
LO KOMMUNE: Forhandlingsdelegasjonen i LO Kommune var fornøyde med resultatet i LO Kommune, her ved Odd-Haldgeir Larsen, Mimmi Kvisvik og Mette Nord.– Pensjon var en av flokene i dette oppgjøret. Heldigvis fant vi fram til gode løsninger. Vi er tilfredse med at arbeidsgiversiden er enige med oss arbeidstakerne i at medlemmenes pensjonsrettigheter skal utbetales samlet. Dette er aktuelt siden flere pensjonsleverandører har varslet kamp har varslet kamp om kommunal pensjonsforsikring, men at de ikke ønsker å sikre alle rettighetene, sier Mette Nord, forhandlingsleder for LO Kommune.

– Vi har beholdt en kjønns- og aldersnøytral modell for opptjening av pensjon. Det er viktig i en kvinnedominert sektor, mener Nord. 

Avtalen sikrer også pensjonsopptjening for etter- og videreutdanning i inntil fire år.

Les også: Alt du trenger å vite om årets lønnsoppgjør
 

Slik jobbet FO med forhandlingene

I perioden før oppstart jobbet FO med sine prioriteringer innad i LO Kommune. Disse kravene videreførte våre prioriteringer fra hovedoppgjøret 2018 om pensjon og likelønn, samtidig som vi la til grunn de sentrale føringene fra LOs representantskap. 

LO Kommune

FORHANDLINGER: Terje Moen, Karianne Hansen Heien, Odd-Haldgeir Larsen, Mimmi Kvisvik, Hans Ole Rian og Mette Nord.


Generelt treffer de økonomiske tilleggene FOs medlemsgrupper bra, og bidrar til en positiv likelønnsutvikling.

KS signaliserte i oppstarten til oppgjøret at det var viktig for dem å prioritere kompetanse og ivareta konkurransedyktigheten til kommunal sektor for å sikre tilgang til nødvendig arbeidskraft. 

Forvirret? Sjekk ut Frifagbevegelses tariffleksikon

Les mer om mellomoppgjøret i KS og oversikt over krav

Mellomoppgjøret i KS 2019 startet formelt 11. april der KS og hovedsammenslutningene LO Kommune, Unio Kommune, YS Kommune og Akademikerne kommune synliggjorde sine hovedprioriteringer. 

Les også: LO Kommune fornøyd med KS-oppgjøret

Les også protokollene