FO jobber for å heve lønna di og bedre arbeidsforholdene dine. Det beste stedet å lykkes med det er i sentrale lønnoppgjør.

Lønnsoppgjøret i år er et mellomoppgjør. Det betyr at det i utgangspunket kun blir forhandlet om lønn. For FO er det likelønn og reallønnsvekst som er det viktigste i årets oppgjør.