NEDSLÅENDE: LDOs rapport gir oss grunn til å frykte for rettssikkerheten til personer med utviklingshemming.
SVEKKET RETTSSIKKERHET: LDOs rapport gir oss grunn til å frykte for rettssikkerheten til personer med utviklingshemming.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har gjennomgått 117 klagesaker på helse- og omsorgstjenester til utviklingshemmede. 

Les detaljer og rapporten lenger ned i saken.

Målet med rapporten var å belyse hvordan tjenester til personer med utviklingshemming fremmer eller svekker mulighet for å leve selvstendig liv og være del av samfunnet, og i hvor stor grad tjenestene legger til rette for at utviklingshemmede har innflytelse over sentrale beslutninger i eget liv. Resultatet av undersøkelsen er nedslående lesning.

Nok en gang konkluderes det med svikt i tjenestene til utviklingshemmede. LDOs gjennomgang av saker viser at kommunale helse- og omsorgstjenester begrenser utviklingshemmedes mulighet til å leve selvstendig og til å være en del av samfunnet.


— Funnene er nok en gang alvorlige. Spørsmålet er fremdeles: hvor lenge må vi vente på bedring av utviklingshemmedes rettssikkerhet? Det er vanskelig å forstå hvorfor det ikke blir en forbedring, sier Marianne Solberg, nestleder i FO.


Hovedfunnene i rapporten viser at:

  • Nær halvparten av kommunenes vedtak mangler dokumentasjon på at enten personen selv, vergen eller de pårørende har medvirket i utformingen av tjenestetilbudet.
  • Kommuners bruk av konsulentselskaper til å vurdere effektivisering av tjenester får konsekvenser for utformingen av tjenestene til den enkelte, blant annet gjennom mangelfull kartlegging av individuelle behov og en utmåling som fremstår som standardisert
  • Kommunen bruker i liten grad lovbestemmelsene som skal sikre individtilpassing av tjenestene. 
  • Utviklingshemmede har liten innflytelse over hvor de skal bo, og hvem de bor sammen med.
  • Risiko for unødvendig bruk av tvang øker fordi tjenestetilbudet som helhet ikke vurderes i lys av tvangsvedtak. Det tas ikke hensyn til at det kan være plikt å tilby mer, flere eller andre typer tjenester for å unngå tvang.

Marianne Solberg nestleder i FO
— Vi trenger at politikere setter tydelige krav til kompetanse, så det er skuffende at antall studieplasser for vernepleiere står på stedet hvil. Vi trenger vernepleiere til disse tjenestene, mer enn noen gang, avslutter Solberg. 
 
LES OGSÅ: Ny rapport avdekket tvang overfor personer med utviklingshemming.
LES RAPPORTEN: Stor mangel på selvbestemmelse blant utviklingshemmede.