Debatt

Torsdag gikk partilederdebatten av stabelen under Arendalsuka. FO er partipolitisk uavhengig, men ikke politisk nøytrale. Derfor har forbundet vurdert partienes sosialpolitiske engasjement, selv om dette ikke var tema for debatten. I gjennomgangen vurderer vi politikken, ikke politikerne. Formen på debatten mener FO hindret flere av partiene for å snakke tydelig om sin egen politikk.

Se hva partiene svarte på FOs spørsmål i valgkampen 2021.
Se FOs vurdering av ungdomspartilederdebatten.
 

Bjørnar Moxnes, Rødt

Moxnes var tydelig i debatten om krafteksport og ønsket å ta "full statlig styring over arvesølvet". Han vil regulere ned støtten til strømselskapene og innføre en makspris på strøm på 35 øre per kilowattime. Likevel manglet partiet en overordnet sosial profil, til tross for at Rødt vanligvis er tydelig i kampen mot forskjells-Norge og økende sosiale forskjeller.

Terningkast 3

Les hva Moxnes svarte på FOs kandidatutspørring i 2021.
 

Kirsti Bergstø, Sosialistisk Venstreparti

Bergstø introduserte seg selv som "kjerringa mot fri flyt av strømmen" og var eneste som tok til orde for et to-pris system for strøm. SV ønsker kontroll over strømprisene og mer støtte til nødvendig forbruk, men ikke til såkalt luksusforbruk. Også fra SV savner FO en tydeligere sosial profil i debatten om økende strømpriser.

Terningkast 4

Les hva Bergstø svarte på FOs kandidatutspørring i 2021.
 

Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet

Statsministeren var tydelig i debatten om både krafteksport og strømpris, men foreslo få nasjonale tiltak for å få kontroll over situasjonen. Han forklarer strømprisen med eksterne faktorer som mangel på nedbør og Russlands invasjon av Ukraina. Selv om han ikke støtter en makspris på strøm, trekker det opp at han begrunner dette med at den ikke inneholder en sosial profil. Han mener at makspris vil i størst grad komme familier med god råd og høyt forbruk til gode.

Terningkast 4

Les hva Støre svarte på FOs kandidatutspørring i 2021.
 

Trygve Slagsvold Vedum, Senterpartiet

Finansministeren viser til at strømstøtten er kostbar. Ordningen koster allerede staten flere titalls milliarder i 2022. Om Norge bruker mer penger på dette, vil det bety at andre offentlige velferdsordninger nedprioriteres.

Terningkast 3

Vedum svarte ikke på FOs kandidatutspørring.
 

Une Bastholm, Miljøpartiet de Grønne

I strømdebatten understreker Bastholm at Norge må tenke globalt, fordi krisen rammer alle, ikke bare nordmenn. Hun vil gi alle borgere 500 kr. hver måned i strømstøtte, fordi større familier gjerne bruker mer strøm. Hun understreker at det var krise også før prisveksten den siste tiden og viser blant annet til klimaendringene. Bastholms hadde et gjennomgående fokus på internasjonal solidaritet og krisens sosiale dimensjon.

Terningkast 5

Les hva Bastholm svarte på FOs kandidatutspørring i 2021.
 

Olaug Bollestad, Kristelig Folkeparti

Krf-lederen ønsker makspris på strøm for enkeltpersoner, men brukte stort sett taletiden sin til å snakke om tomme vannmagasiner. Basert på partiets politikk kunne også Bollestad hatt en langt tydeligere sosial profil i debatten.

Terningkast 2

Les hva Bollestad svarte på FOs kandidatutspørring i 2021.
 

Guri Melby, Venstre

Melby støtter ikke makspris på strøm, men vil at staten skal dekke 90 prosent av prisen over 70 øre per kilowattime. Hun frykter at makspris kan føre til økt forbruk, noe som vil gjøre prissituasjonen verre på sikt. Venstre-lederen er positiv til strømkabler og krafteksport, men peker på at Norge må produsere mer kraft for at dette skal være bærekraftig.

Terningkast 2 

Les hva Melby svarte på FOs kandidatutspørring i 2021.
 

Erna Solberg, Høyre

I likhet med statsministeren mener Solberg at den ekstraordinære situasjonen i Europa har skyld i de høye strømprisene. Hun er særlig opptatt av næringslivet, men nevner også familieøkonomien ved flere anledninger. Høyre-lederen sier blant annet at billigere matvarer vil gjøre situasjonen bedre for familiene. 

Terningkast 4

Les hva Solberg svarte på FOs kandidatutspørring i 2021.
 

Sylvi Listhaug, Fremskrittspartiet

Frp-lederen var tydelig på at hun "sikre lave priser til det norske folk" ved å innføre makspris på strøm. Hennes tydelige nasjonale fokus står i sterk kontrast til Bastholm. Hun var fokusert i debatten og var tydelig i retorikken, men mangler konkrete tiltak for å bedre den økonomiske situasjonen til folk flest.

Terningkast 2

Les hva Listhaug svarte på FOs kandidatutspørring i 2021.
 

Er du enig med FOs vurdering? Delta i debatten på Facebook.