Mimmi Kvisvik
SIGNALER: – Dette er gode signaler, men pengene er ikke enda kommet på plass, mener Kvisvik.

Mandag ble regjeringen bestående av Arbeiderpartiet og Senterpartiet enige med SV om hvordan statsbudsjettet for 2022 skal se ut.  

– Dette budsjettet rydder opp etter Erna Solbergs usosiale kutt og setter i gang våre to store velferdsreformer, gratis SFO og tannhelsereform, sier SV-leder Audun Lysbakken. 

– Dette er det det grønneste og mest rettferdige budsjettet Norge har sett på åtte år. Vi får på plass feriepenger på dagpenger, sier Eigil Knutsen, Aps finanspolitiske talsperson. 

– Her er det blitt jobbet på høytrykk både sent og tidlig for å få til en god avtale, sa Senterpartiets finanspolitiske talsperson Sigbjørn Gjelsvik til NTB. 

FO mener det er positivt at partienes budsjettforlik er mer sosialt enn Solberg-regjeringens forslag. 

FO OM SOLBERG-BUDSJETTET: – De som betalte mest under krisen, får lite igjen 

Barnetrygden skjermes for sosialhjelpsmottakere 

FO-leder Mimmi Kvisvik trekker spesielt frem vedtaket om å holde barnetrygden utenfor beregning av sosialhjelp. 

Barnetrygd

– 115 000 barn vokser opp i fattigdom i et av verdens rikeste land. Vi vet at barnetrygden er det enkelttiltaket som løfter flest familier ut av fattigdom. Derfor er vi glade for at alle som får sosialhjelp også skal beholde barnetrygden, det skulle da vitterlig bare mangle, sier Kvisvik. 

Hun peker på at barnefattigdommen har økt med 50 prosent de siste åtte årene. Hun er kritisk til at satsene for barnetrygd ikke blir økt i budsjettforliket. 

– En god oppvekst følger deg hele livet. Hvis alle skal ha de samme mulighetene, kan ikke økonomien være et hinder. Barnetrygden sto uendret fra 1996 til 2018. Nå stanser budsjettflertallet opp igjen. Dette er ikke godt nok, sier Kvisvik.  

Tiltak mot økende ulikhet 

Kvisvik trekker også frem flere tiltak hun mener vil få ned den økende ulikheten i Norge, deriblant økt bostøtte, at AAP-mottakere får forlenget perioden de kan motta AAP og at det skal utredes hvordan tannhelsetjenesten skal inngå i egenandelsordningen.  

– Det er ingen tvil om at de som har dårlig råd, vil få det noe lettere det neste året. Det er godt å se. De som har hatt det vanskeligst fra før har bare fått det vanskeligere under pandemien, sier hun. 

Briller

I tillegg vil partiene gjeninnføre brillestøtten til barn, reversere Solberg-regjeringens kutt i friinntekten til uføre og opprette en varig ordning for ferietillegg for dagpenger. 

Løser ikke alle krisene i velferdstjenestene 

Likevel mener FO-lederen at regjeringen og SV fortsatt har en lang vei å gå for å innfri løftene i Hurdalsplattformen og SVs alternative statsbudsjett og viser til flere utfordringer som ikke blir adressert. 

– Det er urovekkende at partiene verken øremerker midler til barnevernet, setter av midler til en helhetlig gjennomgang av Nav eller tar grep for å løse den dramatiske vernepleiermangelen i de kommunale helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming, sier FO-lederen. 

LES FOs KRAV: FOs innspill til Statsbudsjettet 2022 

I Hurdalsplattformen skriver Arbeiderpartiet og Senterpartiet at de vil innføre en kvalitetsreform i barnevernet. I tillegg trer barnevernsreformen i kraft ved nyttår. Til tross for dette ansetter ikke seks av ti kommuner flere ansatte, ifølge avsløringer fra Kommunal rapport.  

– Det holder ikke med lovord og intensjoner i regjeringsplattformen, når ikke pengene følger med. Det gode samfunnet kommer ikke av seg selv. Det krever en helhetlig sosialpolitikk og ansatte med rett kompetanse i alle velferdstjenestene. Da trenger vi arbeidsvilkår som rekrutterer flere, sier Kvisvik. 

Miljøterapeut

Kvisvik mener at barnevernsreformen må finansieres for å sikre rett kompetanse i barnevernstjenesten. 

– Jeg forventer at politikerne retter opp i dette, allerede i revidert nasjonalbudsjett.

Starter arbeidet med statsbudsjettet for 2023 

Nå jobber FO med krav til fagdepartementene for statsbudsjettet i 2023. Forbundslederen er tydelig på at hun forventer flere gjennomslag i neste runde.  

– Politisk påvirkning er en maraton, ikke en sprint. Derfor starter vi arbeidet nå. Vi vet at det har vært knapt med tid for den påtroppende regjeringen og at man ikke får innfridd alle løftene i første budsjett. Derfor er vi åpen for å la oss imponere. Vi vil bidra til at budsjettet blir enda bedre i neste runde. Vi har invitert oss selv på møter med statsrådene og håper de lytter, sier hun. 

Lurer du på hvordan FO jobber politisk? Les mer på FO mener

Størrelsen på forbundet avgjør hvor mange gjennomslag vi får. Enda ikke medlem?  
Meld deg inn her