DELTOK PÅ STORTINGET: Marit S. Isaksen stilte i høring på Stortinget torsdag.
DELTOK PÅ STORTINGET: Marit S. Isaksen stilte i høring på Stortinget torsdag.


FO er positive til forskriften om vold og trusler i arbeidsmiljøloven, men vi ser at til tross for forskriften blir ikke situasjonen bedre.

– Våre medlemmer er blant de yrkesgruppene i velferdstjenestene som er mest utsatt for vold og trusler om vold, sa Isaksen.

Fafo har, på oppdrag fra FO, gjennomført en undersøkelse som viser at 44 prosent av barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere er utsatt for trusler i forbindelse med arbeidet sitt. Dette er ti ganger mer enn gjennomsnittet for den yrkesaktive befolkningen.

– Det er et stort arbeidsmiljøproblem, og dessverre ser vi ikke bedring fra en tilsvarende undersøkelse Fafo gjennomførte for 10 år siden, fortsatte hun.

FO mener at det er helt nødvendig å bevilge mer ressurser til Arbeidstilsynet enn de seks millionene som ligger i forslag til statsbudsjett for 2020. Disse ressursene må innrettes mot arbeid med kontroll og veiledning om vold og trusler innenfor helse-, omsorg- og sosialsektoren spesielt.

Les også: FOs innspill om statsbudsjettet til Arbeids- og sosialkomiteen.

 

Marit S.Isaksen


Må reversere kuttene i AAP

– FO er også svært bekymret for konsekvensene av de foreslåtte kuttene i AAP, nå også for de under 25 år på AAP. Vi mener at retorikken som brukes for å rettferdiggjøre kuttene ikke er riktig og bidrar til å mistenkeliggjøre en gruppe unge mennesker. Problemene blir individualisert og fremstilt som om de har et valg. Det har vært innstramninger i hvem som får innvilget AAP så det bør være liten tvil om at de som faktisk får det  har rett på det, sa Isaksen.

Les også: Forbundsledelsen i FO møtte Arbeids- og sosialministeren om AAP-ordningen

De unge som får AAP har sykdom, skade eller lyte og det er en vesentlig årsak til at de har redusert arbeidsevne. Å straffe unge på AAP ved å redusere kraftig på ytelsen gjør situasjonen mye verre, og fører ikke til at flere kommer i arbeid.

Se opptak av høringen her.