Marianne Solberg Johnsen
Nestleder i FO, Marianne Solberg Johnsen, sier en femårig mastergrad ikke er det åpenbare svaret for å heve kvaliteten i barnevernet.

Ved Nord Universitet i Bodø planlegger de en lengre og mer praksisrettet utdanning, skriver NRK. Sammen med Universitetet i Agder har de fått i oppdrag å planlegge en pilot med en femårig utdanning i barnevern.

– Det haster med å komme i gang med ei lengre og bedre utdanning, det er for mye som ikke fungerer i dag, sier professor Reidun Follesø ved Nord Universitet til NRK.

Nestleder i FO, Marianne Solberg Johnsen, sier i et intervju med NRK i dag at det er ønskelig med en bred satsing på barnevernsfeltet.

– Men for oss er ikke en femårig mastergrad det åpenbare svaret for å heve kvaliteten i barnevernet. Vi tror det er bedre å starte med å utvikle bacheloren - både for sosionomer og barnevernspedagoger. Der er vi helt enige med professoren i at utdanningen må være tett koblet på praksis fra første stund, sier Solberg Johnsen.

HØR HELE RADIOINTERVJUET: Fellesorganisasjonen om forlenget barnevernsutdanning

Mangler ikke kompetanse

FO-nestlederen påpeker at det ikke skorter på kompetansen blant sosionomene og barnevernspedagogene i barnevernet. Nesten 70 prosent har enten videreutdanning, master eller doktorgrad.

– De må få tid og rammevilkår til å benytte denne kompetansen. Og det mener vi må på plass før vi  tenker at det er utdanningen som må forlenges, sier nestlederen.

Hun understreker at FO vil følge med på hvordan det går med den femårige utdanningen de utvikler ved Nord Universitet.

– Vi håper det ikke blir en ren etatsutdanning for ansatte i barnevernet.  Vi har ikke troen på at en profesjon alene kan løse de komplekse utfordringene som finnes i barnevernet i dag. Det mangfoldet trengs. Ingen utdanning, uansett lengde, kan løse barnevernets oppgaver alene, sier Solberg Johnsen til NRK.

LES OGSÅ: Mimmi Kvisvik: Lav tillitt til barnevernet betyr ikke at ansatte gjør en dårlig jobb

Barnevernspedagog, sosionom, vernepleier eller velferdsviter? Meld deg inn i Fellesorganisasjon - fag- og profesjonsforbund.