Meklingsinnspurt i staten

Tirsdag klokken 10 møttes partene for å starte meklingen i statsoppgjøret. LO Stat, YS, Unio og Akademikerne er i mekling med staten som motpart. Fristen for å komme til enighet er onsdag 23. mai kl 24:00. Dersom det ikke blir enighet vil en eventuell streik iverksettes fra torsdag 24. mai.

Hvem kan bli tatt ut i streik?

Dette oppgjøret gjelder ansatte i staten, og omfatter totalt omlag 2400 av FOs medlemmer. De fleste av disse jobber innenfor barne-, ungdoms- og familievernet, i kriminalomsorgen, ved høyskoler og universiteter og ved NAV-kontor.

De av medlemmene som eventuelt vil bli tatt ut i streik fra torsdag har fått beskjed om dette av sin fylkesavdeling. I første omgang vil dette gjelde i overkant av 120 FO-medlemmer, ansatt i Oslo og Trondheim.

Hvis en eventuell konflikt skulle vedvare vil streiken trappes opp og flere medlemmer tas ut i streik. De det gjelder vil holdes løpende informert.

Lønnstillegg, likelønn og lavlønn avgjørende

Da oppgjøret gikk til mekling i slutten av april pekte FO på likelønn som avgjørende i forhandlingene: 

– For FO har det vært spesielt viktig å rette opp i likelønnsutviklingen, uttalte Kathrine Haugland Martinsen i FOs politiske ledelse.

Fra LO Stat blir det pekt på at tre punkter fremdeles fremstår som spesielt vanskelige;

  • Likelønn
  • Lønnstillegg til alle statsansatte
  • Lavlønn

Partene står også langt fra hverandre i spørsmålet om årets lønnstillegg skal gis som sentralt tillegg til alle, eller settes av til lokale forhandlinger i de ulike statlige virksomhetene.

Les mer: Her er detaljene i tilbudet fra staten som fikk LO Stat til å bryte

Håper å unngå streik

LO Stat-leder Egil André Aas sa på vei inn til meklinga at han var optimist.

– Jeg er alltid optimistisk, vi skylder å være det når vi går inn i en slik situasjon. Vi skal være konstruktive for å få til en løsning, sa han.

– Streik er det siste vi ønsker. Vi er beredt til å bidra til å komme igjennom dette. Det har vært en grei dialog de ukene vi har meklet, men det er noen utfordringer her. Det er ikke for ingenting at vi har bedt om hjelp fra riksmekleren, sa Aas på vei inn til meklingen tirsdag.

 

Les mer: 

LO Stat: Her er streikelista 

Nå jobber partene for å unngå streik i staten

Her blir det streik neste torsdag om ikke partene bli enige

6.000 statsansatte kan gå ut i streik torsdag

Brudd i forhandlingene med staten

 

 

 

 

.