Forhandlingsdelegasjonen fra Fagforbundet og FO. Mekling NHO 453
Forhandlingsdelegasjonen fra Fagforbundet og FO. f.v.: Morten Danielsen (tillitsvalgt, Frelsesarmeen), Anders Helgesen (FO), Arild Ræder Norberg (tillitsvalgt Blindeforbundet), Stian Bryde-Erichsen (Fagforbundet, Arne Løseth (Fagforbundet), Ole Henrik Kråkenes (FO), Per Egil Johansen (Fagforbundet), Anne Green Nilsen (fFagforbundet), Kai Nygård (Fagforbundet) og Stein Gunnar Knutsen (Tillitsvalgt Human Care Ung AS)

31. januar og 1. februar er det mekling om overenskomst 453 hos Riksmekleren. Avtalen gjelder for dem som jobber i private omsorgsbedrifter og flesteparten av FOs medlemmer i privat sektor. Overenskomsten inneholder store aktører som Stendi AS, Human Care AS, Aberia AS, Olivia Solhaugen AS og Frelsesarmeen. 

Forhandlingene om overenskomst 453 er en del av hovedtariffoppgjøret 2022 og fant sted i november. Men ettersom partene ikke kom frem til en løsning trengs det bistand fra Riksmekleren for å oppnå enighet om en ny tariffavtale. Dersom partene ikke blir enige innen fristen, midnatt til torsdag, blir det streik fra og med 2. februar.

LES MER: FO er bekymret for at lønna til medlemmene sakker akterut
LES OGSÅ: Reagerer på lønnsforskjell på opp mot 100.000 kroner (2021) 

Ved forrige hovedtarifforhandlinger ble det streik på dette tariffområdet. Den ble omsider stanset av regjeringen ved bruk av tvungen lønnsnemnd, på bakgrunn av fare for liv og helse på grunn av streikeuttaket til YS på sin parallelle avtale.

– Medlemmene våre har en viktig kompetanse, og vi skal kjempe for at de får en rettferdig lønn. Vi er ikke redd for å ta i bruk streikevåpenet, men satser på at vi klarer å bli enige hos riksmekleren. Et forsvarlig streikeuttak betyr at vi ikke tar ut medlemmer der hvor det er fare for liv og helse, sier Ole Henrik Kråkenes. 

FOs representant i forhandlingene, Ole Henrik Kråkenes

Han er FOs representant i forhandlingene. FO har en samarbeidsavtale med Fagforbundet, som gjør at våre medlemmer tilsluttes deres tariffavtale med gjeldende vilkår. Kråkenes krever at sosialarbeiderne i privat sektor får like lønns- og arbeidsvilkår som kollegaene sine i offentlig sektor og ideelle stiftelser.   

– 453 en avtale som bare har én minstelønnssats. Den har ikke en lønnstabell med ansiennitetstrinn, slik de har i kommunene og helseforetakene. Det betyr at man ikke automatisk går opp i lønn og at medlemmene kan få dårligere lønnsutvikling over tid, sier han. 

Er du usikker på hva som gjelder for deg? Sjekk lønnstabellen din, eller ta kontakt med din lokale tillitsvalgte eller fylkesavdelingen din

I private om sorgsbedrifter må det i tillegg inngås lokale særavtaler på lønnssystem, arbeidstid og ubekvemstillegg. Kråkenes mener at flere av de lokale avtalene er for dårlige. 

– Mange er mangelfulle. Det gjør at lønnsvilkårene i privat sektor ligger lavere enn andre tariffområder. Derfor krever vi en ny sentral tariffavtale, sammen med Fagforbundet, med bedre lønns- og ansiennitetssystem, Kråkenes legger og til: 

– I tillegg ønsker vi høyere minstelønnssatser for å sikre lik lønn for likt arbeid, sier FOs representant i forhandlingene. 

LES MER: Alt om hovedoppgjøret i 2022 
FÅ SVAR: Spørsmål og svar om lønn og tariff

SJEKK AVTALEN: Finn din tariffavtale
SJEKK LØNNEN: Finn din lønnstabell

Følgende arbeidsplasser kan bli berørt av en eventuell streik:

  • AURORA KINO ALTA
  • AURORA KINO NARVIK
  • AURORA KINO TROMSØ
  • Frelsesarmeens Hovedkvarter
  • Hå mottak
  • Stord Mottakssenter
  • Trondheim mottak
  • NBF Hovedkontor
  • Stiftelsen Tromsø Internasjonale Filmfestival
  • Haraldsplass Barnevern avd. familie og oppfølging